Gellerup har knækket kriminalitetskurven

Over fire år er antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet som f.eks. vold, tyveri og indbrud faldet med 35 procent i Gellerup/Toveshøj.  Et stærkt beredskab, et udbygget samarbejde mellem de lokale aktører og uformel kontakt mellem politi og unge er hovedårsagerne til, at Gellerup/Toveshøj er blevet et tryggere sted at bo. Det viser en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling

En del af Danmarks udsatte boligområder er plaget af høje kriminalitetsrater, hvilket resulterer i utryghed for beboerne og et dårligt omdømme.  I Gellerup/Toveshøj har et flerårigt samarbejde mellem hovedsageligt politiet, kommunen, boligforeninger og klubber har i dag betydet et markant fald i kriminalitetsraten.

Læs mere