Pressemeddelelse: Godt på vej. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder

Fritidsjob kan være med til at give et løft til unge i udsatte boligområder og bidrage til at bryde den sociale arv. Det indikerer en ny undersøgelse fra CFBU, hvor sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder analyseres.

Blot 24 procent af de unge i udsatte boligområder har et fritidsjob, hvilket er halvt så mange som på landsplan.

Og det er et problem, fordi fritidsjob har væsentlig betydning for de unges uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens senere i livet.

I undersøgelsen 'Godt på vej' sammenlignes udviklingen for unge med og uden fritidsjob, og de to grupper følges fra de var 15 år i 2005 og fire år frem.

Læs mere