Temaarrangement om nabokonfliktmægling d. 29 februar

CFBU udgiver i slutningen af februar rapporten ”Potentialer i konfliktmægling” og inviterer derfor til temaarrangement om hollandske og danske erfaringer med konfliktmægling i nabokonflikter

Flere almene boligorganisationer har de seneste år gjort sig gode erfaringer med at arbejde med konfliktmægling i nabokonflikter. Boligorganisationerne oplever, at konfliktmægling kan reducere antallet af juriske klager og samtidig give et bedre naboskab.

I Holland har man siden 1996 brugt frivillige som konfliktmæglere. Her oplever man, at frivillige kan løfte en stor opgave som mæglere i nabokonflikter til gavn for både naboer, boligområder og boligorganisationer. Der bliver også taget initiativ til at arbejde med frivillige mæglere i en dansk sammenhæng. Fsb, Lejerbo København, DAB og VIBO har i samarbejde med Københavns Universitets masteruddannelse i konfliktmægling netop igangsat et forsøgsprojekt med et korps af frivillige som mæglere i nabokonflikter i almene boligområder.

Kom og hør om danske og hollandske erfaringer med brug af konfliktmægling i nabokonflikter og om erfaringer med at arbejde med henholdsvis professionelle og frivillige konfliktmæglere.

Målgruppe
Ansatte og valgte i almene boligorganisationer.

Tid og sted
D. 29 februar kl. 11.30-15.15 i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3 – Salen, 2300 København S

Tilmelding
Skriv dit navn, din stilling/hverv i boligorganisation og boligorganisationens navn til kla@cfbu.dk. Der er plads til 80 deltagere og vi kører efter først-til-mølle princippet.

Hent invitation og program