Fuldt hus til mentorworkshop

25 engagerede deltagere mødte medio januar op hos CFBU for at diskutere nogle af de udfordringer, de støder på i deres hverdag og for at få inspiration til deres mentorindsats. Emnet var boligsociale mentorindsatser for voksne.

Deltagerne i workshoppen var bredt funderet – både boligsociale medarbejdere og projektledere, kommunalt ansatte medarbejdere, mentorer, og medarbejdere fra forskellige foreninger og organisationer.

CFBU’s Mette Fabricius Madsen og Sidsel V. Breau, fortalte om resultaterne af deres dugfriske rapport om boligsociale mentorindsatser for udsatte voksne. Så fulgte Carina Wedell Andersen fra Center for Byplanlægning i Københavns Kommune. Hun gav deltagerne et indblik i sine erfaringer omkring samarbejdet mellem kommuner og helhedsplaner og kom med gode råd til boligsociale medarbejdere og kommunalt ansatte. Det affødte mange interessante og engagerede spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. Tatiana Rusuberg, som er projektleder for et frivilligt mentornetværk med 200 mentorer sluttede oplægsrækken af med gode råd til hvordan man får sin mentorindsats til at lykkes. Der var stor nysgerrighed blandt deltagerne omkring Tatianas erfaring med at rekruttere mentees, og der blev spurgt ind til, hvordan hun oplever samarbejdet med forskellige aktører.

Der var en god stemning og masser af snak på tværs, og der blev stillet mange interessante spørgsmål til oplæggene. Vi kunne tydeligt mærke, at deltagerne var ivrige efter at høre om hinandens erfaringer”, fortæller Mette Fabricius Madsen, som er konsulent i Center for Boligsocial Udvikling.