Ny undersøgelse om trygheden i 33 udsatte boligområder

Flere beboere i udsatte boligområder er utrygge, sammenlignet med resten af landet. Nu undersøger CFBU i samarbejde med KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning), hvilke faktorer, der påvirker tryghed og utryghed i udsatte boligområder

Undersøgelsen tager udgangspunkt i Rigspolitiets meget omfattende tryghedsmåling i 33 særligt udsatte boligområder i 2013 og 2014. Spørgeskemaet kobles sammen med registerdata for gennem en samlet statistisk model at beskrive, hvordan områdets beboersammensætning, størrelse, sociale kapital, kriminalitet og nabolagsproblemer påvirker trygheden i samspil med den enkelte beboers individuelle karakteristika såsom alder, køn og etnicitet.

Undersøgelsen bygger videre på to tidligere udgivelser fra CFBU, 
Trygheden i udsatte boligområder og 
Trygheden i danske byområder

Forventet udgivelse, Del 1: Januar 2016

Forventet udgivelse, Del 2: April 2016