Konference om konfliktmægling - nu i Aarhus

CFBU afholdt for anden gang den 12. maj et temaarrangement om konfliktmægling i nabokonflikter. Temaarrangementet foregik i Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus, hvor også Boligsocialnet og BL holder til. Dagen bød på interessante oplæg om erfaringerne med konfliktmægling og gode diskussioner med de fremmødte deltagere.

Fremmødte fra hele boligsektoren startede dagen med at høre om teknikker, fordele og udfordringer ved konfliktmægling. Det var underviser på Center for Konfliktløsning, Jesper Bastholm Munk, der tog de fremmødte gennem en grundig gennemgang af konfliktmægling i boligorganisationer, hvilket bl.a. førte til gode diskussioner med sidemanden.

Herefter skulle deltagerne høre om de gode erfaringer fra Holland, hvor man siden 1996 har arbejdet med frivillige konfliktmæglere. Det var Kristine Larsen, konsulent i CFBU, der først fremviste en kort CFBU-introduktionsfilm til arbejdet med frivillige konfliktmæglere i Holland, efterfulgt af en gennemgang af de gode resultater, organiseringen og praktiseringen af arbejdet i Holland, har medført.

Som afslutning gav Gerrit Hensen fra Boligkonflikten et indblik i et forsøgsprojekt, som flere boligorganisationer, herunder bl.a. FSB, DAB og VIBO, har igangsat i samarbejde med Københavns Universitet. I projektet anvender man kandidater fra masteruddannelsen i konfliktmægling som mæglere i konflikterne. Ideen er at tackle stridigheder mellem naboer på en mere effektiv måde, som samtidig vil spare boligafdelinger tid og penge.

Konferencen blev afholdt i forbindelse med CFBU’s undersøgelse af netop potentialerne i konfliktmægling.