Dåseshow på den kriminalpræventive dag

800 deltagere på den kriminalpræventive dag fik dette år muligheden for at se CFBU’s spektakulære dåseshow med facts om bl.a. tryghed, kriminalitet og mørketal i udsatte boligområder.

Showet kommer i forlængelse af rapporten "Tryghed i danske byområder 2", som beskriver trygheden, som den ser ud i dag i 31 udsatte boligområder. 

Trygheden varierer betragteligt mellem de enkelte udsatte boligområder. Nogle få boligområder ligger på niveau med andre byområder, hvad angår den generelle tryghed blandt beboerne. De fleste udsatte boligområder har dog betydeligt flere utrygge beboere end andre byområder, og 13 af de 31 boligområder har en andel generelt utrygge beboere, der er dobbelt så stor som i andre byområder. 

Læs mere og download rapporten