Er der planer om et medborgercenter i dit boligområde?

CFBU er interesseret i at følge etableringen og udviklingen af et medborgercenter i et udsat boligområde. Ideen er at synliggøre de ændringer, centret er med til at skabe. Ved du, om der er planer om at etablere et medborgercenter i dit udsatte boligområde? Så hører vi meget gerne fra dig.

CFBU sætter fokus på medborgercentre – et fænomen, der vinder udbredelse i mange almene boligområder.

En kendt problemstilling i det boligsociale felt er, at mange forskellige aktører laver sammenlignelige indsatser for de samme målgrupper i de samme boligområder. Derfor er der i det boligsociale arbejde stigende fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde mellem indsatser og aktører på feltet. Medborgercentre, placeret lokalt i boligområderne, kan udgøre en platform for samskabelse mellem kommunale, frivillige og boligsociale aktører samt være et mødested for beboere til at skabe netværk på tværs.

Medborgercentre er lokale kultur- og mødesteder, der kan fungere som base for bl.a. frivilligt arbejde, fremskudte offentlige services, foreninger, rådgivningstilbud og boligsociale indsatser.

CFBU vil undersøge, hvordan medborgercentrene kan skabe positive ændringer i boligområderne i forhold til øget samarbejde mellem professionelle aktører og inddragelse af beboere i tiltag og aktiviteter.

Du kan kontakte projektleder Sarah Lunar på slu@cfbu.dk