Konference om fogedudsættelser

Hvert år bliver 2500 danske familier sat ud af fogeden. En fogedudsættelse er i mange tilfælde en traumatisk oplevelse for den enkelte familie. Og samtidig en stor omkostning for boligorganisationer og kommuner. Med en forebyggende indsats kan mange udsættelser undgås. 

Personer der sættes ud af deres bolig bor ofte i den almene sektor. Det er personer eller familier, der ofte har en række forskellige udfordringer, der har været årsag til den situation, de er havnet i. En forebyggende indsats mod fogedudsættelser kræver derfor et tæt samspil mellem mange forskellige faggrupper, og et samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner er at foretrække.

På konferencen præsenterer vi den nyeste viden om udsættelser, og der præsenteres forskellige bud på hvordan de kan forebygges. Vi præsenterer CFBUs helt nye rapport om sociale viceværters indsats over for udsættelser. Og så vil Københavns Kommune og boligadministrationsselskabet BO-VEST fortælle om de indsatser og samarbejdsformer, de hver især har udviklet for at forebygge, at familier udsættes fra deres bolig.

CFBUs nye udgivelse ”Sociale Viceværter – En effekt evaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser” udkommer i løbet af januar 2017. Hold dig opdateret via vores nyhedsbrev eller på vores hjemmeside www.cfbu.dk

TID OG STED

24. januar 2017. Karens Minde Kulturhus. Wagnersvej 19, 2450 København SV

TILMELDING

Du tilmelder dig her:
https://billetto.dk/da/events/konference-om-fogedudsaettelser

Senest den 18. januar 2017. Deltagelse af gratis. HUSK: at skriv navn, titel og organisation på alle tilmeldte.

Spørgsmål rettes til Rikke Engly Mygind på rem@cfbu.dk

Hent invitation og program