Sæt gang i beskæftigelsen: Bryd de lediges bekymringer

Mere end 100 deltagere bidrog engageret i debatten om, hvad vi stiller op med ledigheden blandt borgere i udsatte områder, da CFBU holdt konference om beskæftigelse af udsatte borgere d. 8. juni i Fredericia.

Det der virker

En hovedpointe fra konferencen var, at indsatsen både skal målrettes de ledige og virksomhederne, hvis flere udsatte borgere skal i beskæftigelse. Mikkel Bo Madsen fra Institut for Socialt Arbejde på Metropol dokumenterede, at størstedelen af de midler, som investeres i beskæftigelsesindsatser ofte har meget begrænset effekt, når man ser på det overordnede billede. Derfor er det vigtigt at se på de konkrete indsatser, når man skal identificere, hvad der virker på beskæftigelsesområdet. Han så store potentialer i længere forløb i samme virksomhed, så indsatsen blev mere sammenhængende for den ledige og forpligtende for virksomheden.

Senere på dagen var der flere eksempler på, indsatser der virker. Virksomhedskonsulenterne Merete Skak og Gert Lisbjerg fra Vejle Kommune fortalte, hvordan de har gode resultater med at matche udsatte ledige med virksomheder, der er committede på en fast ansættelse på for kort sigt. De bruger små jobs med få timer og har en tæt dialog mellem de to parter. Hanne Sanderhoff Degn, sekretariatsleder og Khadija Al Mohammed, vejleder i Greve Nord Projektet fortalte om, hvordan man kan hjælpe etniske minoritetskvinder i beskæftigelse gennem en fokuseret indsats. Og Allan Emiliussen, boligsocial chef i Haderslev Boligforening, bød på smagsprøver, da han fortalte om Spice Kultur Cafe. Her har de succes med at tage udgangspunkt i de etniske kvinders kompetencer med at lave mad. 

Få fingrene i bolledejen !

Skal man sætte ordentlig gang i beskæftigelsen er det et must at tænke lokalt, helhedsorienteret og møde de ledige i deres nærmiljø. Sådan lød meldingen fra Dennis Mølgaard Hansen, leder i Jobcenteret i Fredericia Kommune – et budskab der blev bakket op af Anni Lindum, projektchef i Korskærparken, som også fortalte, hvordan fremskudte beskæftigelsesindsatser bl.a. bidrager med tværfaglig viden mellem kommune, helhedsplan og lokale aktører, og samtidig skaber en tættere kontakt til den ledige. 

Tæt kontakt og rappelling

Tæt kontakt er et buzzword når udsatte unge skal i arbejde. Det fortalte Adam Knox Martin, virksomhedskonsulent i Gladsaxe Kommunes Ungeenhed, som også repræsenterede netværket VUVA - Virksomhedsnetværket for Unges Vej ind i Arbejdslivet – hvor lokale virksomheder samarbejder om at få udsatte unge ud på arbejdsmarkedet.

Helle Danum, UU-vejleder og Helle Jacobsen, souschef i UU Vestsjælland præsenterede kurset UP2U, hvor man gennem vejledning og undervisning, giver de udsatte unge redskaber til lettere at overskue hverdagen, færdiggøre deres uddannelse og komme i job. De var helt enige med beredskabsassistent Kenneth Erik Johansen i at rappelling kan noget særligt i forhold til at få unge til at finde deres indre styrke og give dem mod på at komme videre også rent uddannelses- og jobmæssigt. I præsentationen af Team Ildfugle lagde Kenneth Erik Johansen også vægt på, at fællesskabet blandt de unge er en væsentlig faktor i indsatsen, da de unge motiverer hinanden. 

Stort potentiale i frivilligt arbejde

Mette Wang, konsulent i Center for Frivilligt Socialt Arbejde, rundede af med, at der ligger et ubrugt potentiale gemt i det frivillige arbejde i forhold til at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse. Mette påpegede, at frivilligt arbejde ofte kan fungere som en indirekte adgangsbillet til arbejdsmarkedet ved at styrke de faglige kompetencer hos den ledige, og der kan således være en stor gevinst at hente, hvis man i beskæftigelsesindsatser benytter sig af mulighederne inden for det frivillige arbejde. 

Se billeder fra konferencen