Den 6. og 8. juni afholdte CFBU workshops om relationsarbejde i klubber og væresteder

30 medarbejdere i boligsociale helhedsplaner og væresteder var samlet henholdsvis den 6. og 8. juni i CFBUs lokaler i Hvidovre og i E&P-huset i Århus for at få  viden om og redskaber til at skabe gode rammer for relationsarbejde i klubber og væresteder.

WORKSHOPPENS FOKUSPUNKTER

  • Drøftelse af, hvordan man skaber en god platform for at skabe gode relationer til unge i udsatte boligområder. Herunder vigtigheden af at støtte dem med personlige forhold, skolegang, fritidsjob, videregående uddannelse eller arbejde.
  • Introduktion til redskaber, der kan skabe gode rammer for relationsarbejde i klubber og væresteder.
  • Introduktion til, hvordan man skaber udvikling hos de unge og hvad det kræver af medarbejderne at lykkes med arbejdet.
  • Udarbejdelse af praktiske øvelser, metoder, målgrupper og redskaber, der kan benyttes fremadrettet.

Hent invitation og det fulde program