DEN 24. MAJ AFHOLDTE CFBU EN WORKSHOP OM DOKUMENTATION OG LOGBØGER

17 medarbejdere i boligsociale helhedsplaner var den 24. maj samlet i CFBUs lokaler i Hvidovre for at få inspiration og konkrete redskaber til dokumentation.

WORKSHOPPENS FOKUSPUNKTER

  • Drøftelse af hvad god dokumentation er, og hvordan den kan anvendes
  • Introduktion til CFBU’s logbøger
  • Udarbejdelse af logbøger til egne aktiviteter
  • Tips og tricks til hvordan CFBU’s logbøger tilrettes de lokale behov for dokumentation
  • Introduktion til redskaber, der kan anvendes til præsentation af helhedsplanens fremdrift
Hent invitation og fuldt program