Ny håndbog: Hvordan kan der bygges bro mellem skoler og forældre?

Børn klarer sig bedre i skolen, hvis deres forældre bakker dem op og f.eks. læser lektier med dem. Men det er ofte vanskeligt for skolerne at nå de sårbare forældre og få et samarbejde i gang om at styrke børnenes skolegang. Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling samler en række gode eksempler, hvor helhedsplaner i udsatte boligområder bygger bro mellem skoler og sårbare familier.

Mette står foran blok 15. Hun har en aftale med Nabillas mor, der skal have hjælp til skolens forældreintra. Et øjeblik funderer Mette over, hvor svært det var at komme indenfor hos familien. Når de talte om Nabillas skolegang, sagde moren og faren, at alt var fint. Den anden dag mødte hun moren nede på legepladsen: ”Mette, kan du ikke hjælpe mig med intra? Jeg ser ikke Nabillas post fra skolen.”

Mette arbejder for helhedsplanen i boligområdet Munkebo i Kolding med at bygge bro mellem familierne fra boligområdet og børnenes skole. Hendes arbejde er beskrevet i håndbogen ”Brobygning mellem skole og forældre” fra CFBU.

Håndbogen viser, hvordan boligsociale medarbejdere i udsatte boligområder (f.eks. ansatte i helhedsplanerne) kan agere bindeled mellem sårbare familier og børnenes skoler. Lokale medarbejdere i boligområderne har ofte et andet kendskab til familierne og opfattes ikke på samme måde som myndighedspersoner. Det gør det muligt at få en fod i døren og få skabt kontakt til forældrene.

Hjemmebesøgene i Kolding er en af fem indsatstyper beskrevet i håndbogen, hvor også forældreundervisning, forældrenetværk, UU-vejledning og familieklasser indgår. På tværs af alle indsatserne har CFBU samlet fire anbefalinger til god brobygning mellem skoler og forældre: Find de rigtige, Sæt ord på det svære, Se forældre som en ressource og Gør det uformelt.

Sarah Lunar, der er medforfatter til rapporten, forklarer:

- Forældrene spiller en stor rolle i forhold til børnenes skolegang, og det er ikke alle der er med på, hvad der egentlig forventes af dem, og hvad de konkret kan bidrage med. Samtidig kan skolerne have svært ved at få skabt en god og fortrolig kontakt til forældrene, hvor vi kan se, at helhedsplaner, der bygger bro, faktisk formår at få forældrene til at åbne op og tage imod hjælp. Der er vigtige erfaringer at hente i de fem cases, som vi derfor har kogt ned til en kort og præcis håndbog med konkrete anbefalinger og vejledning til dem, der vil bygge bro mellem skoler og forældre.

Læs mere og download håndbog