Sæt kryds i kalenderen: Fyraftensmøder om klubber og væresteder

Den 10. og 17. maj holder CFBU to fyraftensmøder i henholdsvis Aarhus og København. De handler om, hvilken betydning klubber og væresteder har for unge i udsatte boligområder. 

På møderne vil du bl.a. få praksisnær viden om, hvordan væresteder er med til at udvikle de unge i en positiv retning og holde dem fra en kriminel løbebane. 

Baggrunden for møderne er CFBU’s nyligt udsendte rapport om klubber og væresteder.

Der åbnes for tilmelding i starten af april, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen.