Julehilsen fra CFBU

Vi på CFBU vil gerne sige tak for et spændende og begivenhedsrigt år. 2016 bød på mange kulørte indslag, og da året gik på hæld, faldt en sten fra hjertet hos både centerleder og medarbejdere. Her er et udpluk af årets begivenheder.

Vi tog hul på 2016 med at udgive en analyse af unges uddannelsesmønstre i udsatte boligområder. Det blev startskuddet til en række andre udgivelser om bl.a. MindSpring-forløbene for nytilkomne flygtninge, ægtefælleforsørgede indvandrerkvinder, nabokonfliktmægling, gadeplansindsatser, trygheden i danske byområder, fritidsjobs i et CSR-perspektiv, samarbejdet mellem UU og boligsociale indsatser, samarbejde mellem skoler og helhedsplaner, naboskabsfremmende aktiviteter, brobygning mellem skole og forældre, fædreindsatser samt ildfugle.

Vi udsendte herudover to kataloger, hvor det ene præsenterer 40 af de mest almindelige boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden. Det andet katalog formidler i kort form 20 indsatser, som kan være med til at vende udviklingen i udsatte boligområder og som er evalueret af CFBU.

I februar afholdt vi en større konference, som trak fulde huse i Musikteatret i Albertslund, og året bød senere på velbesøgte konferencer om UU-indsatser, nabokonfliktmægling, familiekurser og skolesamarbejdet.

Det nye og opdaterede ’boligsociale danmarkskort’ blev også lanceret og CFBU var at finde på diverse seminarer, konferencer og Folkemødet på Bornholm.

Vi har i årets løb rådgivet over 60 helhedsplaner, boligorganisationer og kommuner for i fællesskab med lokale kræfter at finde løsninger på små og store problemstillinger.

Og fik du set alle vores film? De handler om Roskilde Brandvæsens Ildfugle, CFBU's rådgivning, en inspirerende historie om en rollemodel og nabokonfliktmægling i Holland.

Nå, ja, så var der det med stenen, der faldt fra hjertet. Du har måske gættet, at det handlede om forlængelsen af CFBU. Den faldt på plads som en tidlig julegave, og den giver os mulighed for at fortsætte arbejdet med at forbedre de boligsociale indsatser i fællesskab med feltets gode folk.

I 2017 ser vi frem til at præsentere jer for nye undersøgelser og konferencer. Følg med på vores hjemmeside, nyhedsbrevet, Facebook eller LinkedIn.

Rigtig glædelig jul og godt nytår

Center for Boligsocial Udvikling