Har du brug for rådgivning?

I 2016 har der indtil nu været mere end 100 , der fik processtøtte og rådgivning af CFBU, og næsten halvdelen af landets 90 helhedsplaner har benyttet CFBU’s rådgivning.

Mange af rådgivningshenvendelserne har afsæt i et ønske om mere viden om boligsociale indsatser. I helhedsplanerne har der særligt været en efterspørgsel efter rådgivning om familiekurser og indsatser for børn og unge.  Samtidig med den fagspecifikke rådgivning og oplæg mærker vi en større og større efterspørgsel på procesrådgivning. Her kan CFBU f.eks. bidrage med rådgivning og sparring om projektstyring, entydig ledelse, samarbejde om de boligsociale indsatser og evaluering.

Vi er glade for, at kunne få vores viden ud og virke i de udsatte boligområder. Vi har allerede flere aftaler i kalenderen til næste år og i 2017 vil vi opprioritere vores rådgivning yderligere. Særligt processtøtte vil blive opprioriteret, fordi vi har oplevet en efterspørgsel efter løsninger der er skræddersyet helhedsplaner og kommuners behov, siger Majken Rhod, specialkonsulent og rådgiver i CFBU.

Se film om CFBU's rådgivning