Tak for deltagelsen i undersøgelsen om CFBU’s nyhedsbrev

I august spurgte vi jer der modtager CFBU’s nyhedsbrev, hvad i synes om indholdet, og hvad i kunne ønske jer mere af. Her præsenterer vi et lille udpluk af resultaterne.

Tak for deltagelsen i undersøgelsen om CFBU’s nyhedsbrev

CFBU’s nyhedsbrev har eksisteret omtrent siden centeret blev etableret i 2009. Det udkommer i reglen én gang om måneden med undtagelsen af enkelte særudgaver. CFBU’s vidensproduktion og aktiviteter formidles samlet på cfbu.dk (link), som suppleres af opslag på LinkedIn og Facebook. Nyhedsbrevet er centerets ’logbog’, der samler den forgangne måneds nyheder om undersøgelser, workshops og ny viden fra det boligsociale felt. Hvis ikke du allerede abonnerer, kan du tilmelde dig her.

Et af spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen gik på, hvilken type indhold nyhedsbrevets modtagere ønskede sig mere af. Her kom mange bud, som kunne inddeles i en række temaer. Her er to af dem:

Praktikkens verden: En god andel af besvarelserne ønskede sig flere fortællinger, erfaringer og eksempler fra den praktiske hverdag ude i helhedsplanerne. Det kunne være i form af interviews med boligsociale medarbejdere om lokale arbejdsmetoder med fokus på processer, rekruttering og fastholdelse.

Forskningens verden: Denne kategori fyldte meget i besvarelserne og gik mest på mere viden om den nyeste forskning indenfor det boligsociale område. Der var efterspørgsel på mere aktualitet og løsninger på boligsociale udfordringer. Mere formidling af metodeudvikling og evalueringer af boligsocialt arbejde var ligeledes på ønskelisten.

Et ønske, som går igen i flere af CFBU’s tidligere brugerundersøgelser, er ønsket om at CFBU kan agere politisk platform. Da CFBU er et uafhængigt og fagligt funderet videnscenter, udtaler vi os kun på baggrund af egne undersøgelser, hvor det faglige argument altid er bærende. Det betyder også at CFBU fx ikke kan igangsætte initiativer, der på den ene eller anden måde fremmer en bestemt politisk sag.

Mange af forslagene fra brugerne hørte under temaer, som CFBU er i fuld gang med at lave undersøgelser om eller udbyde workshops og læringsforløb i. Vi glæder os derfor til i den kommende tid, at løfte sløret for hvilke undersøgelser du kan forvente fra os i fremtiden og hvilke læringsforløb og workshops, som vil blive udbudt henover det næste år.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen indgår som et delelement i CFBU’s kommunikationsstrategi.

Tak for deltagelsen!