Workshopforløb: Familieindsatser i samarbejde

Er I et boligsocialt tilbud og et lokalt dagtilbud eller sundhedspleje, som gerne vil udvikle et nyt eller eksisterende tilbud til sårbare småbørnsfamilier i et udsat boligområde? Så er dette workshopforløb noget for jer.

I forløbet deltager både den boligsociale medarbejder og relevante samarbejdspartnere i dagtilbud eller sundhedsplejen. Vi sætter rammerne, men det er jer, der skal udfylde dem og sikre at jeres læring bliver brugt i praksis.

I vil få mulighed for at arbejde med en indsats, som I ser et behov for at udvikle i jeres boligområde og inspiration til at se på den med nye øjne.

Målgruppe

Workshopforløbet er for ledere og medarbejdere i boligsociale indsatser, kommunale dagtilbud og sundhedsplejen, der ønsker at udvikle eller opstarte et samarbejde om tidlig indsats for sårbare familier. 

  • I har eller ønsker at udvikle en tidlig indsats målrettet sårbare småbørnsfamilier (0-6 år).
  • I har (aftale om) et samarbejde med deltagelse af både den boligsociale helhedsplan og lokale dagtilbud, sundhedsplejen eller lignende i området.
  • Ledelsen – både den boligsociale og kommunale – ser vigtigheden i at afsætte ressourcer til workshopforløbet og implementering af det udviklede i praksis.
Tid og sted

Workshopforløbet afholdes torsdag den 29/8, 10/10 og 21/11.
På de to første læringsdage deltager CFBU, på den tredje dag mødes holdet selv og erfaringsudveksler.

Workshoppen afholdes i Jylland. Nærmere placering meldes ud i forbindelse med tilmelding. 

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Send din tilmelding til Nikoline Berg på nbe@cfbu.dk med navn og mail på alle deltagere senest fredag d. 28. juni. Giv gerne en interessetilkendegivelse inden da, så vi kan tilpasse tilbuddet efter, hvor mange der er interesserede.

Spørgsmål kan rettes til Helle Nielsen hni@cfbu.dkeller Nana Øland Frederiksen nfr@cfbu.dk.

Læs mere og hent invitation