Strategisk civilsamfundsudvikling: CFBU søger samarbejdspartnere

Center for Boligsocial Udvikling inviterer til et samarbejde med kommuner, boligorganisationer, helhedsplaner, NGO’er og andre, som vil styrke deres strategiske samarbejde om civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder.

Aktiv inddragelse af beboerne og opbygning af civilsamfundet udgør en væsentlig del af det boligsociale arbejde. Flere af CFBU’s undersøgelser peger imidlertid på, at der ligger et potentiale i at arbejde mere systematisk og strategisk med civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder. Meget tyder på, at der kan opnås mange fordele ved at have en klar strategi for, hvordan man vil arbejde med civilsamfundet og hvorfor.

Derfor er CFBU interesseret i at indgå i samarbejder med kommuner, boligorganisationer, helhedsplaner, NGO’er og andre relevante aktører, der ønsker at styrke deres strategiske samarbejde om civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder. Formålet er sammen at udvikle levedygtige modeller for samarbejde og sikre en langsigtet prioritering af civilsamfundet i de boligsociale indsatser.

Stærkt civilsamfund er drivkraft for velfungerende boligområder

Et velfungerende og trygt socialt miljø er afgørende for et attraktivt boligområde, der kan tiltrække og fastholde ressourcestærke beboere såvel som styrke udsatte beboergrupper. Omvendt kan et negativt og konfliktpræget socialt miljø medvirke til, at beboere fraflytter området.

En drivende kraft for et velfungerende boligområde er et stærkt civilsamfund, hvor borgere selv organiserer sig og igangsætter aktiviteter, der går på tværs af beboergrupper og binder området sammen med den omkringliggende by.

CFBU inviterer til samarbejde

Det er jer, der bestemmer, hvordan I ønsker at arbejde med civilsamfundsudvikling, og hvad formålet med det strategiske arbejde skal være. Det kan for eksempel være at styrke naboskabet, engagere beboere, understøtte frivillige foreninger eller noget helt fjerde. CFBU tilbyder at hjælpe jer med arbejdet, bidrage til at facilitere processen og undersøge de erfaringer og resultater, der skabes undervejs – så andre kan lære af processen.

Kontakt

Hvis I er interesserede i at deltage eller har spørgsmål til projektet, så kontakt specialkonsulent Karen Broberg på tlf.: 50778061 eller på mail: kbr@cfbu.dk

Læs mere om udvikling af civilsamfundet her: