Reminder om konference: Ungdommens uddannelsesvejledning og boligsociale indsatser

Husk konferencen i januar 2016 om unge i udsatte boligområder og behovet for tværfagligt samarbejde

I landets udsatte boligområder findes der en høj koncentration af unge, der er i større risiko for ikke at få en ungdomsuddannelse. Der er derfor behov for at have særligt fokus på uddannelsesfremmende indsatser for unge i de udsatte boligområder – både gennem tidlige og forebyggende indsatser, men også gennem indsatser for de mere modne udsatte unge, som ikke er kommet i gang med hverken job eller uddannelse.

Samarbejde mellem UU-vejledere og boligsociale medarbejdere kan styrke uddannelsesindsatsen over for de unge i udsatte boligområder. CFBU og UU Danmark ønsker derfor i samarbejde at styrke det tværfaglige arbejde ved at udbrede erfaringerne fra eksisterende samarbejdsprojekter og bidrage til, at nye tværfaglige samarbejder etableres.

Det gør vi på to konferencer, som vil finde sted:

20. januar på Comwell Klarskovgaard i Korsør, kl. 09:30 – 15:30 Tilmeldingsfrist: 11. januar
26. januar på Comwell Kellers Park ved Vejle, kl. 09:30 – 15:30 Tilmeldingsfrist: 18. januar

Deltagergebyr: 250 kr. Tilmeld dig her.

Målgruppen er UU-vejledere og UU-ledere, boligsociale medarbejdere og ledere samt andre, der arbejder med unge i udsatte boligområder. Program følger snarest – men sæt allerede nu kryds i kalenderen eller tilmeld dig ved at følge linket herunder.

Har du opklarende spørgsmål til konferencen, så kontakt konsulent Mette Fabricius Madsen: mfm@cfbu.dk

Tilmeld dig Hent invitation og program