Workshop om relationsarbejde i klubber og væresteder

Arbejder du/I med klubber og væresteder i udsatte boligområder, og vil I gerne opdateres på den seneste viden om og konkrete redskaber til arbejdet? Så tag dine kolleger med til CFBU’s workshop d. 6. eller 8.  juni i hhv. København eller Aarhus.

Klubber og væresteder er en vigtig platform for at skabe gode relationer til unge i udsatte boligområder, og det giver igen gode muligheder for at støtte dem med personlige forhold, skolegang, fritidsjob, videregående uddannelse eller arbejde. Det er imidlertid ikke ligetil at drive en klub, der hjælper unge videre i livet, og der er de seneste år gjort både gode og dårlige erfaringer med forskellige metoder, tilgange og rammer for arbejdet.

CFBU afholder nu to workshops, der sætter fokus på viden om og redskaber til at skabe gode rammer for relationsarbejde i klubber og væresteder. Vi sætter bl.a. fokus på målgruppen af unge, hvordan man skaber udvikling hos de unge og hvad det kræver af medarbejderne at lykkes med arbejdet.

Hvad sker der på dagen?

Workshoppen veksler mellem vidensinput og praktiske øvelser, hvor du og dine kolleger i fællesskab skal diskutere metoder, målgrupper og redskaber i jeres arbejde. Workshoppen er lagt an på, at I kommer 2-4 kollegaer eller samarbejdspartnere (meget gerne fra forskellige organisationer). Deltagerne vil blive stillet en mindre opgave inden workshoppen, og vil efter workshoppen skulle bruge ca. en dag med at implementere dagens læring i deres organisation.

Workshoppens målgrupper

Ledere og medarbejdere i kommunale eller boligsociale klubber/væresteder i (eller i nærheden af) udsatte boligområder, samt lokale samarbejdspartnere fra andre forvaltninger, SSP, civilsamfund, erhvervsliv eller lign.

Tid og sted

Onsdag d. 6. juni, kl. 9.30-15.30 hos Center for Boligsocial Udvikling i Avedøre, København

Fredag d. 8. juni, kl. 9.30-15.30 i EP Huset, Gellerup i Aarhus. 

Tilmelding

Senest d. 25/5-2018. Pladser tildeles efter først til mølle-princippet. Da workshoppen er lagt an på gruppearbejde omkring den enkelte indsats, vil grupper få forrang for enkeltpersoner.

For tilmelding skriv til Nikoline Berg på nbe@cfbu.dk

Hent invitation og det fulde program