Workshop om forankring af boligsociale aktiviteter

Hvordan sikrer man, at de virkningsfulde boligsociale aktiviteter, indsatser og metoder fortsætter, når en helhedsplan udløber?

Hvordan bliver systematisk arbejde med forankring centralt i alt boligsocialt arbejde? CFBU inviterer til en workshop om forankring, hvor vi med udgangspunkt i jeres lokale virkelighed, arbejder med at kortlægge og analysere potentielle forankringsaktører og med at udarbejde lokale forankringsplaner.

I denne workshop arbejder vi med forankring som en proces, der løbende kvalificerer indsatser og arbejdsmetoder, så de er i stand til at vedligeholde forandring efter en projektperiode. I workshoppen tager vi afsæt i deltagernes egne erfaringer og konkrete indsatser

INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN

  • Analyse af potentielle forankringsaktører
  • Afdækning af, hvilke lokale boligsociale indsatser, metoder eller organiseringer, der er relevante at forankre
  • Udarbejdelse af lokale forankringsplaner
  • Sparring og diskussion af konkrete udfordringer med andre deltagere og CFBU

TID OG STED 
Torsdag d. 22/11 kl. 10.00-15.00
E&P-Huset i Brabrand.
Dortesvej 37b, 8220 Brabrand

(En forankrings workshop i København blev afholdt d. 14/11)

MÅLGRUPPE
Projektledere og medarbejdere fra helhedsplaner, boligorganisationer og kommuner. Det er en fordel, hvis I er minimum to deltagere fra hver arbejdsplads/område.

TILMELDING
Der er begrænset antal pladser, og tilmelding er efter først-til-mølle princippet. Hver helhedsplan kan deltage med max 4 deltagere.

Send en tilmelding til nbe@cfbu.dk med workshopnummer samt navn og mail på alle deltagere. Tilmelding er bindende. 

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Siff Monrad Langkilde, sml@cfbu.dk.

Læs mere og hent program