Temadag: Samarbejde om tidlige indsatser i udsatte boligområder

Tirsdag den 6. marts i Århus og torsdag den 8. marts i København holder Boligsocialnet og CFBU temadage med fokus på samarbejde om tidlige indsatser i udsatte boligområder.

På dagene vil vi bliver klogere på, hvordan vi i et samarbejde kan løfte de vigtige tidlige indsatser for vores børn i de udsatte boligområder.

Vi inviterer alle centrale aktører; medarbejdere i dagtilbud, sundhedsplejersker, boligsociale medarbejdere, familierådgivere, frivillige organisationer og andre, der arbejder med tidlige indsatser i de udsatte boligområder.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere program og tilmelding i slutningen af januar 2018.

Spørgsmål om dagen kan rettes til Rikke Engly Mygind på rem@cfbu.dk.