Støtte til uddannelses- og jobgaranti: Ny ansøgningspulje på 8 mio.kr.

En ny ansøgningspulje på 8 mio. kr. om støtte til uddannelses- og jobgaranti i udsatte boligområder er nu offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside. Puljen er målrettet kommuner og boligorganisationer, som med afsæt i en partnerskabsaftale kan ansøge om at etablere forsøg med en konsekvent og målrettet beskæftigelses- og uddannelsesindsats i udsatte boligområder.

Puljens formål er at bringe målgruppen af særligt udsatte arbejdsløse beboere i de mest udsatte boligområder i arbejde eller i uddannelse ved en målrettet håndholdt indsats.

Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontantshjælpsmodtagere, aktivitetetsparate uddannelseshjælpsmodtagere samt aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, der ikke er omfattet af integrationsprogrammet.

Det er et krav, at indholdet i projekterne følger den indsats, der er udviklet af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Læs mere om puljen, deadline for ansøgninger samt kontaktpersoner på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Læs mere