Sæt kryds i kalenderen: Workshop om unge rollemodeller

Torsdag d. 8. februar inviterer Center for Boligsocial Udvikling til en workshop om unge rollemodeller i udsatte boligområder.

Vi inviterer til en arbejdende workshop, hvor du kan udvikle – eller videreudvikle din egen rollemodelindsats. Dagen bliver brugt på diskutere, hvordan en rollemodelindsats kan skabe og synliggøre en positiv udvikling hos nogle lokale unge, og bruge den udvikling til at inspirere andre unge til at vælge en anden og bedre vej.

På workshoppen kan du blive klogere på, hvilke unge fra dit boligområde, der har potentiale til at blive gode rollemodeller. Hvilke samarbejdspartnere der kan bidrage til indsatsen, og hvad det kræver af dig som projektleder at implementere rollemodelindsatsen. CFBU tilrettelægger en afvekslende dag med fælles sparring og diskussioner, hvor alle deltagere kan komme på banen og bidrage med egne perspektiver eller udfordringer. Gode erfaringer fra indsatser i udsatte boligområder rundt om i landet bringes på banen som inspiration.

CFBU udgiver i disse dage en undersøgelse om rollemodeller.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere program og tilmelding i januar 2018.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Mette Fabricius Madsen på mfm@cfbu.dk.