Sæt kryds i kalenderen: Konference om beskæftigelse i udsatte boligområder

Den 8. juni 2017 afholder CFBU en stor beskæftigelseskonference i Fredericia. 

Hvad kan få flere etniske minoritetskvinder i arbejde? Hvordan kan boligsociale indsatser bidrage til at kommunens ungeindsatser bliver en succes? Og hvordan kan man engagere de lokale virksomheder?

På dagen præsenterer vi CFBUs viden om hvilke beskæftigelsesindsatser der virker, og vi sørger for inspirerende oplæg fra en række boligsociale og kommunale indsatser, der har haft succes med at få ledige beboere i beskæftigelse.

Vi præsenterer det endelige program og åbner for tilmeldingen midt i april, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Kontaktperson: Helle Nielsen: hni@cfbu.dk eller tlf. 25 79 50 35