Opdateret løsningskatalog

Hvad ved vi egentlig om virkningen af de mange forskellige indsatser, der de seneste år er sat i søen i Danmarks udsatte boligområder? CFBU's nu opdaterede løsningskatalog samler erfaringer og resultater fra 33 forskellige områdefokuserede indsatser.

Den opdaterede udgivelse ”Løsninger til udsatte boligområder – Katalog over 33 områdefokuserede indsatser evalueret af Center for Boligsocial Udvikling” beskriver udfordringen, løsningen og virkningen for hver af de 33 indsatser, CFBU siden 2009 har evalueret. Kataloget er inddelt i temaerne Uddannelse & beskæftigelse, Forebyggelse & forældreansvar, Trivsel & tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

På www.cfbu.dk/losninger er der derudover samlet en række gode råd til gennemførelsen af hver enkelt af de 33 indsatser.

Læs mere og download kataloget