Nyt: CFBU rådgiver nu om strategisk ledelse af boligsociale helhedsplaner

Mange helhedsplaner er i denne tid i fuld gang med at finde deres ben at stå på med de nye projektorganisationer. Nogle er allerede landet, og andre er stadig i proces. Måske har netop jeres helhedsplan brug for sparring?

CFBU udkom i sidste uge med en håndbog om organiseringen og entydig ledelse i de boligsociale helhedsplaner. I den forbindelse er det nu muligt at modtage rådgivning om den strategiske ledelse i helhedsplanerne. Rådgivningen tager udgangspunkt i tre temaer og har projektledere og sekretariatsledere som målgruppe.

Første tema handler om sekretariatsbetjening af bestyrelsen, og hvordan du udfylder denne vigtige rolle samt hvordan du sikrer et tilstrækkeligt vidensniveau hos bestyrelsesmedlemmerne.

Det andet tema handler om selve bestyrelsesmødet og hvordan du afvikler dette på en professionel og effektiv måde. Temaet sætter blandt andet fokus på den gode dagsorden og hvad der skal til for at få kommune og boligorganisation til at arbejde efter samme målsætninger.

Tredje tema handler om betjeningen af følgegrupperne og deres link til bestyrelsen – og omvendt. Der sættes fokus på hvordan der skabes ejerskab hos de involverede parter, og hvilken type betjening der skal til for, at følgegruppen kan udføre sin opgave.

CFBU’s rådgivning justeres altid ind efter behovet i jeres organisation. Du kan læse mere om de tre temaer her 

Kontakt:

Seniorkonsulent Rikke Engly Mygind. Tlf. 30 29 76 63 eller rem@cfbu.dk.