GRØN OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED I UDSATTE BOLIGOMRÅDER: CFBU SØGER GODE EKSEMPLER PÅ INDSATSER OG TILTAG

Center for Boligsocial Udvikling søger gode eksempler på, hvordan kommuner, boligorganisationer, helhedsplaner, NGO’er og andre, arbejder med kombinationen af grøn og social bæredygtighed i udsatte boligområder.

GRØN OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED I UDSATTE BOLIGOMRÅDER: CFBU SØGER GODE EKSEMPLER PÅ INDSATSER OG TILTAG

Aktiv inddragelse af beboerne og opbygning af viden om bæredygtighed udgør en væsentlig del af løsningen i den grønne omstilling.

Derfor er CFBU interesseret i at indsamle viden fra kommuner, boligorganisationer, helhedsplaner, NGO’er og andre relevante aktører, der arbejder med grøn og social bæredygtighed i udsatte boligområder. Med konkrete eksempler vil CFBU formidle de gode erfaringer og give mulighed for at kvalificere indsatserne.

Kontakt os derfor gerne, hvis I kender til eller har en case, som I mener kunne være relevant. Det kan eksempelvis være miljøambassadør-indsatser, madspildsprojekter eller genanvendelses-projekter.

Vi håber I har lyst til at bidrage med jeres viden og erfaringer, så vi har mulighed for at samle og formidle mere viden om grøn og social bæredygtighed i udsatte boligområder.

Kontakt
Hvis I har nogle erfaringer I vil dele, så skriv et par linjer om indsatsen til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk.

Send dit eksempel til os