Fokus på rollemodeller

CFBU havde primo februar måned en velbesøgt arbejdende workshop for 18 projektledere- og medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at gå i gang med at skabe en rollemodelindsats med lokale unge fra udsatte boligområder.

Workshoppen kiggede nærmere på hvilke unge, der kan blive gode rollemodeller, og deltagerne sparrede med andre deltagere om, hvordan man som projektleder kan udvikle på sin egen rollemodelindsats. Omdrejningspunktet var bl.a., hvordan en rollemodelindsats kan skabe og synliggøre en positiv udvikling hos unge. Workshoppen blev afholdt i Kvarterhuset på Amager, København. 

CFBU udgav i slutningen af 2017 rapporten Rollemodeller i udsatte boligområder

Læs mere og hent rapport