Dét skete i 2019 – en julehilsen fra CFBU

År 2019 er ved at rinde ud, og Center for Boligsocial Udvikling vil gerne sige tak for de mange gode samarbejder og ønske alle en glædelig jul og godt nytår. Her bringer vi et udpluk af årets mange begivenheder.

CFBU bygger bro mellem forskning og praksis. Derfor handler en stor del af CFBU’s arbejde om at få viden ud at virke. Vi udvikler løbende boligsociale redskaber til virkningsfulde indsatser, som bliver præsenteret på vores digitale kanaler, workshops og læringsseminarer samt på større konferencer. I 2019 blev der afholdt 16 workshops om boligsociale aktiviteter, evaluering og organisering. Dertil var CFBU repræsenteret med oplæg og facilitering på i alt 17 konferencer. Endelig løb konferencen ’Boligdag’ også af stablen i starten af november, hvor Statens Byggeforskningsinstitut sammen med CFBU satte fokus på omdannelsen af udsatte boligområder og betydningen af beboernes sociale mix. Du kan se film fra dagen her.

CFBU’s rådgivning sker på baggrund af de undersøgelser, som centerets konsulenter udarbejder suppleret med viden fra det forskningsfelt, som beskæftiger sig med socialt udsatte og det boligsociale område. Men ny viden kan ikke skabes uden de mange engagerede medarbejdere fra det boligsociale felt, som inviterer os ind i maskinrummet. Stort tak til jer alle.

I 2019 udkom CFBU med følgende publikationer:

Fra makkerlæsning til bæredygtighed

2019 blev også året hvor CFBU satte gang i et omfattende forsøgsprojekt med såkaldt ’makkerlæsning’. Makkerlæsning går kort fortalt ud på, at unge ansættes i lommepengejob til at være læsemakkere for børn i 1. og 2. klasse, som har brug for lidt ekstra træning i at knække læsekoden. P1 orientering bragte forleden et længere indslag om projektet, der indtil videre er implementeret i 6 boligsociale helhedsplaner og med flere på vej.

Andre projekter, som fik stor opmærksomhed, var midtvejsevalueringen af beskæftigelsespuljen ’Uddannelses- og jobgaranti i udsatte boligområder’, som viste lovende resultater og gav anbefalinger til det videre arbejde med at få ledige udsatte borgere i beskæftigelse. Boligminister Kaare Dybvad Bek lagde også vejen forbi centeret, hvor han blandt andet gav interview om sine visioner og de mange styrker det boligsociale arbejde indeholder. Et stort PhD-projekt blev også søsat, ligesom nye samarbejder om grøn og social bæredygtighed samt jobskabelse i renoveringsprojekter så dagens lys.

Først i det nye år bliver sidste punktum sat i følgende undersøgelser, som vi ser frem til formidle ude i det ganske land:

  • Medborgercentre som platform for lokal sammenhængskraft
  • Midtvejsevaluering af den boligsociale ungevejlederindsats i Københavns Kommune
  • Sociale møder i udsatte boligområder

… og hvad er det lige der sker med julebilledet?

2019 var også året, hvor CFBU rent fysisk var udsat for en større renoveringsproces - deraf vores lidt anderledes julekort. Store Hus i Avedøre Stationsby, som vi har kontor i, er opført i 1972, og det var derfor nødvendigt at udskifte diverse rør og faldstammer i hele bygningen.

Gamle faldstammer på gangen, støj, håndværkere, støv og midlertidig lukning af vand og toiletter. Sæberester som flød lystigt fra nabovaskeriet og ned i kælderen, hvor vi måtte gardere os med spande. Det var blot nogle af de udfordringer vi var udsat for i året der snart er gået. Vi er nu kommet helskindet gennem renoveringsprocessen, og er på vej tilbage til vores ny istandsatte kontorer, hvor der forhåbentlig bliver mere arbejdsro i 2020.

 

Rigtig god jul og godt nytår!

CFBU