DEN 22. MARTS AFHOLDT CFBU WORKSHOP I FORANDRINGSTEORI

16 boligsociale medarbejdere var den 22. marts samlet hos CFBU til en aktionslæringsdag om forandringsteori.

WORKSHOPPENS FOKUS

  • Viden om hvad forandringsteori er
  • Introduktion til hvordan forandringsteorier kan opstilles
  • Indblik i hvordan forandringsteori kan bruges som styringsredskab, til at skabe fælles forståelse internt og til at kommunikere jeres indsats eksternt.
  • Opstilling af egen forandringsteori med sparring fra CFBU
  • Dialog og refleksioner om hvordan I kan bruge forandringsteori I jeres arbejde fremover
Hent det fulde program her