DEN 14. MARTS AFHOLDT CFBU WORKSHOP OM EVALUERINGSMETODER OG REDSKABER

10 boligsociale medarbejdere var den 14. marts samlet i Kvarterhuset på Amager til en dag om evaluering af de bløde, og ikke tælbare, målsætninger i de boligsociale helhedsplaner.

WORKSHOPPENS FOKUS

  • Introduktion til dataindsamling, forskellige evalueringsmetoder og –redskaber
  • Udvikling af eget evalueringsdesign
  • Konkret og målrettet sparring

 

Hent det fulde program her