CFBU søger kvalitativ metodenørd

Vil du være med til at gøre den boligsociale indsats endnu bedre? Og er du god til at analysere og evaluere sociale indsatser? Så har du nu mulighed for at blive en del af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt arbejdsmiljø med fagligt dygtige kollegaer med baggrund inden for antropologi, sociologi, geografi, samfundsvidenskab og økonomi. Sammen arbejder vi på at styrke det boligsociale arbejde i Danmark ved at indsamle viden om og måle effekten af de boligsociale indsatser. Vi holder til i lokaler i Store Hus i Hvidovre, hvor der går S-tog og bus lige til døren.

CFBU undersøger og rådgiver om indsatser inden for kriminalitetsforebyggelse, uddannelse, beskæftigelse og civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder. Vi kombinerer praksis- og forskningsbaseret viden og henvender os til ministerier, kommuner, boligorganisationer og NGO’er over hele landet.

Som medarbejder skal du være velfunderet inden for en bred vifte af kvalitative undersøgelses- og evalueringsmetoder og have erfaring med at designe og udføre større evalueringer. Du skal være i besiddelse af en solid metodefaglig værkstøjskasse, og du skal kunne tænke kreativt og løsningsorienteret i mødet med komplekse metodiske udfordringer. Du skal være habil både i mundtlig og skriftlig formidling, så vores viden når ud til både beslutningstagere og praktikere. Og du skal have mod på at gennemføre forskellige typer at rådgivningsopgaver, som ofte er en integreret del af vores undersøgelser. Det kræver bl.a. at du er god til at kommunikere i øjenhøjde. Du kommer til at indgå i et medarbejderteam bestående af 20 kollegaer, og det er derfor vigtigt, at du er i stand til at give og modtage konstruktiv sparring på såvel evalueringsdesigns som færdige undersøgelser.

Hvem kan søge?
Du har en samfundsfaglig kandidatuddannelse og et par års erfaring fra en vidensinstitution, konsulentvirksomhed eller styrelse, hvor du har designet og gennemført større evalueringer.

Det er vigtigt, at du kan:

  • tilrettelægge og gennemføre undersøgelser og evalueringer, og er i stand til at tænke i kreative og pragmatiske løsninger og analyser, der kan belyse resultater og effekter af det boligsociale arbejde
  • dokumentere at du har erfaring med evalueringsarbejde
  • anvende og udvikle kvalitative metoder og integrere kvalitative elementer i mixed methods designs
  • skrive i et skarpt og fængende sprog
  • omsætte evalueringsresultater til anvendelsesorienterede og konkrete anbefalinger, der kan styrke den boligsociale indsats udføre rådgivningsopgaver og holde levende oplæg om din viden og evalueringsresultater

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har kendskab til det boligsociale felt.

Sådan søger du
Send din ansøgning, CV og eksamensbevis i ét dokument til CFBU’s medarbejder Julie Nicolajsen Kjærgaard på jnk@cfbu.dk senest den 9. januar 2018 kl. 12.00. Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 3. Forventet tiltrædelsesdato er 1. marts 2018.

Hvis du vil vide mere…
…er vores hjemmeside www.cfbu.dk et rigtig godt sted at starte. Du er også velkommen til at ringe til centerleder Birgitte Mazanti på 28 35 58 85 eller chefkonsulent Lasse Kjeldsen 31 31 87 16.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 31.12.2020 med mulighed for forlængelse. Ansættelses- og lønforhold aftales i overensstemmelse med gældende overenskomst med Finansministeriet.