CFBU LETTER PÅ NISSEHUEN OG SIGER TAK FOR I ÅR

Vi på CFBU vil gerne ønske alle jer i det boligsociale felt en glædelig jul og et godt nytår. 2017 har budt på mange spændende undersøgelser og begivenheder. Her er et udpluk af årets mange udgivelser og aktiviteter.

2017 var det første år i CFBU’s fireårige forlængelse, så det var med stor energi, at centerets medarbejdere påbegyndte arbejdet med nye undersøgelser, rådgivninger og konferencer. Alt sammen som et led i at gøre det boligsociale felt endnu skarpere på, hvad der virker i det boligsociale arbejde i udsatte boligområder.

Inden den sidste konfetti fra nytåret var dalet til jorden, udgav vi Trygheden i danske byområder 3, der bl.a. viste en positiv sammenhæng mellem beboernes tryghedsfølelse og valgdeltagelsen i boligområdet. Den blev senere fulgt op af rapporten ”Bagom de faldende sigtelsesrater”, der analyserede de seneste 15 års udvikling i kriminaliteten i de udsatte boligområder, rapporten ”klubber og væresteder” med anbefalinger til etablering og drift af væresteder i udsatte boligområder, og rapporten ”rollemodeller” om den udbredte brug af rollemodeller i det boligsociale arbejde.

Naboskabet kom i 2017 i fokus med rapporten om sociale viceværter der bl.a. viste, at viceværterne kunne forhindre hver fjerde udsættelse af beboerne, med en rapport og håndbog om naboambassadørernes arbejde med at styrke fællesskabet i fem boligområder og med rapporten ”Byhaverne i Vapnagaard”, hvor byhaverne viste sig som et virksomt redskab til at knytte nye bånd mellem beboerne. Sidstnævnte blev ledsaget af en flot film om nogle af de mennesker, indsatsen havde gjort en forskel for.

Årets øvrige udgivelser  fra CFBU kom vidt omkring. Rapporten om robuste unge viste markante resultater med at få udsatte unge i gang med uddannelse gennem et robusthedskursus. Håndbogen Sæt gang i beskæftigelsen samlede op på eksisterende viden om beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder, mens ”ressourcestærke beboere” analyserede flyttemønstrene i de 200 største almene boligområder. Håndbøgerne Entydig ledelse og mapping gav anbefalinger til henholdsvis den stærke organisering af helhedsplanerne, og til hvordan man systematisk opsporer frivillige og professionelle ressourcer i et lokalområde. Fædreindsatsen Baba fik behørig opmærksomhed, da vores 
evaluering udkom i starten  af december. Den konkluderede bl.a. at fædrene var blevet mere nærværende, tålmodige og havde formået at nå ud til over 600 andre fædre i deres boligområder.

Og for at skabe overblik over de efterhånden talrige udgivelser fra CFBU, udgav vi slutningen af året kataloget Løsninger til udsatte boligområder, der i kort form beskriver erfaringer og resultater fra 33 områdefokuserede indsatser, som CFBU gennem tiden har evalueret.

 2017 bød også på en række velbesøgte konferencer og temadage om forskellige aspekter af det boligsociale arbejde. Senest afholdt vi mandekonference om indsatser for mænd i udsatte boligområder, men også fogedudsættelser, naboskabet, klubber og væresteder, kriminalitetsforebyggelse i netværk og beskæftigelse var nogle af temaerne på årets konferencer. Også vores rådgivning nåede bredt ud i 2017, hvor 84 helhedsplaner og 35 kommuner fik sparring eller rådgivning af CFBU, og hvor vi afholdt en række workshops om temaer som ”evalueringsmetoder og – redskaber”, ”dokumentation, registrering og logbøger” og ”forandringsteori”.

Ja pyha, godt det snart er jul… Så vender vi stærkt tilbage i 2018, hvor du bl.a. kan se frem til rapporter om fritidsjobs, kriminalitetsforebyggelse i netværk, flytte- mønstre i udsatte boligområder samt en række konferencer, workshops og rådgivninger.

Følg med i alt dette på vores hjemmesidenyhedsbrevetFacebook
LinkedIn eller Twitter.

Glædelig jul og godt nytår

Center for Boligsocial Udvikling