CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING SØGER ERFAREN KONSULENT

Vil du være med til at fremme en positiv udvikling i udsatte boligområder? Har du solid erfaring med at facilitere læringsprocesser, og motiveres du af at understøtte andre og gøre dem bedre? Så har du nu mulighed for at blive en del af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Vi kan tilbyde en spændende stilling med et alsidigt arbejdsmiljø og fagligt dygtige kollegaer. Sammen arbejder vi på at styrke områdebaserede indsatser gennem vidensbaseret udvikling af udsatte boligområder. Vi styrker tværsektorielle indsatser, hvor der samarbejdes om blandt andet uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse, integration, bystrategisk- og civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder.

Vi laver undersøgelser, hvor vi skaber viden om virkningsfulde områdebaserede indsatser. Vi tilbyder rådgivning, workshops, læringsforløb, og vi afholder konferencer og webinarer. Vores målgrupper er de aktører, der arbejder for at løse udfordringerne i og omkring de udsatte boligområder, dvs. ministerier, kommuner, boligorganisationer, boligsociale helhedsmedarbejdere, NGO’er, politi etc.

Din primære opgave vil blive at bidrage til at få CFBU’s viden ud og virke hos vores målgrupper. Du kommer til at stå for at udvikle og afholde læringsaktiviteter, workshops og webinarer, ligesom du også vil skulle støtte kollegaer i at udvikle, facilitere og gennemføre forskellige typer af arrangementer. Vi har arrangementer, der er målrettet alle vores forskellige målgrupper, men i disse år har vi et specielt fokus på at målrette vores viden til kommunerne. Det er derfor en fordel, hvis du har et godt kendskab til kommuner, f.eks. fra en kommunal ansættelse.

Dine første opgaver vil være, sammen med en kollega, at udbrede CFBU’s viden om, hvordan kommuner kan lave socialt tværsektorielt arbejde i udsatte bydele, samt at lave en række workshops om arbejdet med unge og medborgerskab i udsatte boligområder.

I en mindre del af din tid vil du, alt efter din faglige baggrund og dine interesser, også deltage i kvalitative eller kvantitative undersøgelser af indsatser i udsatte boligområder, samt udarbejdelse af større eller mindre skriftlige produkter.

 

HVEM SØGER VI?

Du har en samfundsfaglig kandidatuddannelse, og du må meget gerne have erfaring med boligsocialt arbejde, eller have været ansat i en kommune, en boligorganisation eller en NGO.

Den gode kandidat til stillingen kan nikke ja til flere af nedenstående kvalifikationer:

  • Du har dokumenteret erfaring med at udvikle og facilitere processer der gør, at modtagerne vil huske og anvende CFBU’s viden
  • Du har erfaring med at facilitere processer for forskellige målgrupper, både beslutningstagere i kommuner og boligorganisationer og medarbejdere, der arbejder med målgruppen
  • Du har erfaring med at tilrettelægge forskellige typer af arrangementer både online og fysisk, fx store konferencer og mindre workshops eller læringsforløb
  • Du er en erfaren formidler
  • Du har viden om tværsektorielt samarbejde og gerne praksis erfaring med at samarbejde på tværs af sektorer

 

OM CFBU
CFBU er et nationalt videnscenter og en selvejende institution under Social-,Bolig- og Ældreministeriet. Centeret ledes af en daglig leder og en bestyrelse. Vi har kontorlokaler i Store Hus i Avedøre Stationsby (Hvidovre Kommune), hvor der går tog og bus lige til døren. CFBU er en fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider.

 

SÅDAN SØGER DU

Send din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter i ét samlet dokument til Eike Romann Gilling på erg@cfbu.dk senest den 21.02.2023 kl. 12:00.

Vi gennemfører ansættelsessamtaler d. 23.,24. og 27. februar. Forventet tiltrædelsesdato er 01.04.23.

 

HVIS DU VIL VIDE MERE…

…er vores hjemmeside www.cfbu.dk et rigtig godt sted at starte. Du er også velkommen til at ringe til chefkonsulent Rikke Engly Mygind på 30 29 76 63 eller Centerleder Anne Maria Foldgast på 25607828.

 

ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 31.12.2026 med mulighed for forlængelse. Ansættelses- og lønforhold aftales i overensstemmelse med gældende overenskomst med Finansministeriet.