Workshop: Dokumentation, registrering og logbøger

Vil I gerne være bedre til at dokumentere de resultater I skaber? Mangler I konkrete redskaber til dokumentation og overblik eller har I på helhedsplanen behov for en ensartet måde at dokumentere? Med udgangspunkt i jeres udfordringer afholder CFBU en workshop, som imødekommer jeres konkrete behov.

På workshoppen får du sammen med resten af dine kollegaer, mulighed for at arbejde med hvordan logbøger kan anvendes og hvad et projektoverbliksredskab kan bruges til hos jer. Vi sparrer med jer om valg, tilpasning og implementering af dokumentationsredskaber i jeres helhedsplan. 

WORKSHOPPEN GIVER

  • Større viden om hvordan, og hvorfor, man skal lave god dokumentation
  • En personalegruppe der har større ansvar og ejerskab til dokumentation 
  • Introduktion til og afprøvning af CFBUs logbøger, og dermed en fælles/ens - og systematisk måde at dokumentere på
  • Tips og tricks til hvordan I tilretter CFBUs logbøger til jeres virkelighed
  • Introduktion til to projektoverbliksredskaber, der giver overblik over alle helhedsplanens indsatser og resultater

MÅLGRUPPE

Projektedere- og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner

TID OG STED 

24. maj 2018 kl. 10.00-15.00. CFBUs lokaler, Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-mølle. Send en tilmelding til hni@cfbu.dk med navnet på alle deltagere. 

Hent invitation og fuldt program