CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING SØGER METODESTÆRK PROJEKTLEDER

Vil du være med til at styrke udviklingen af udsatte boligområder? Og er du god til at analysere, evaluere og rådgive om sociale indsatser? Så har du nu mulighed for at blive en del af Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Vi kan tilbyde en spændende stilling og et alsidigt arbejdsmiljø med fagligt dygtige kollegaer med baggrund inden for både antropologi, sociologi, geografi og samfundsvidenskab. Sammen arbejder vi på at styrke områdebaserede indsatser og udviklingen af udsatte boligområder i Danmark ved at indsamle viden om virkningsfulde sociale indsatser. Men vi stopper ikke her, for vores viden skal ud og virke hos praktikere og beslutningstagere, og derfor er rådgivning og læringsforløb en integreret del af vores arbejde. Vores mål er at understøtte en vidensbaseret praksisudvikling på det boligsociale felt.

CFBU er et videnscenter under Indenrigs- og Boligministeriet. Vi undersøger og rådgiver om indsatser inden for kriminalitetsforebyggelse, uddannelse, beskæftigelse, integration, bystrategisk- og civilsamfundsudvikling samt koblingen mellem fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder. Vi kombinerer praksis- og forskningsbaseret viden, som er målrettet alle de aktører, der arbejder for at løse udfordringer i de udsatte boligområder, dvs. ministerier, kommuner, boligorganisationer, boligsociale helhedsplaner og NGO’er over hele landet.

I løbet af efteråret vil en af dine primære opgaver være at tilrettelægge og opstarte en undersøgelse af virksomme kriminalitetsforebyggende indsatser. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring eller interesse inden for det kriminalitetsforbyggende område.

Som medarbejder skal du være velfunderet inden for en bred vifte af kvalitative og/eller kvantitative undersøgelses- og evalueringsmetoder, og du skal have erfaring med at designe og udføre større og komplekse undersøgelser. Du skal have en stor metodefaglig værktøjskasse, og du skal kunne tænke kreativt og løsningsorienteret i mødet med komplekse problemstillinger.

Du skal være habil både i mundtlig og skriftlig formidling, så vores viden når ud til både beslutningstagere og praktikere. Og du skal have mod på at gennemføre forskellige typer af rådgivningsopgaver, som er en integreret del af vores undersøgelser. Det kræver bl.a. at du er god til at kommunikere i øjenhøjde. Du kommer til at indgå i et medarbejderteam bestående af 19 kollegaer, og det er derfor vigtigt, at du er i stand til at give og modtage konstruktiv sparring på såvel projektdesigns som færdige undersøgelser.

HVEM KAN SØGE?

Du har en samfundsfaglig kandidatuddannelse og 1-2 års erfaring fra en vidensinstitution, konsulentvirksomhed, boligorganisation, kommune, styrelse eller lignede instans.

Den gode kandidat til stillingen, kan:

  • deltage i gennemførelsen af større undersøgelser
  • tænke i kreative og pragmatiske metodiske løsninger og analyser, der kan afdække virkningen af det boligsociale arbejde
  • arbejde selvstændigt når det kræves, og samtidig er en god holdspiller
  • gennemføre evalueringsarbejde
  • anvende og udvikle kvalitative og/eller kvantitative metoder og integrere metoderne i mixed methods designs
  • skrive i et skarpt og fængende sprog
  • omsætte resultater til relevante anbefalinger, der kan styrke indsatserne i de udsatte boligområder

OM CENTRET
CFBU er et nationalt videnscenter og en selvejende institution under Indenrigs- og Boligministeriet. Centeret ledes af en daglig leder og en bestyrelse. Vi har kontorlokaler i Store Hus i Avedøre Stationsby (Hvidovre Kommune), hvor der går tog og bus lige til døren. CFBU er en fleksibel arbejdsplads med mulighed for hjemmearbejde og fleksible arbejdstider.

SÅDAN SØGER DU

Send din ansøgning, CV og eksamensbevis i ét dokument til amf@cfbu.dk senest den 30.08.2022. Vi gennemfører ansættelsessamtaler i uge 36 og 37. Forventet tiltrædelsesdato er 1.11.22.

HVIS DU VIL VIDE MERE…

…er vores hjemmeside www.cfbu.dk et rigtig godt sted at starte. Du er også velkommen til at ringe til centerleder Birgitte Mazanti på 28 35 58 85 eller souschef Anne Maria Foldgast på 50 89 45 07

ANSÆTTELSESVILKÅR

Stillingen er i første omgang tidsbegrænset til 31.12.2026 med mulighed for forlængelse. Ansættelses- og lønforhold aftales i overensstemmelse med gældende overenskomst med Finansministeriet.