Temamøde: Renoveringer løfter udsatte ud af ledighed

På dette temamøde kan du høre mere om hvordan bygherrer, entreprenører, jobcentre og boligsociale indsatser med stort engagement har samarbejdet om at anvende renoveringer af almene boliger til at skabe jobs for ledige beboere i udsatte boligområder.

TEMAMØDET HENVENDER SIG TIL

Bygherrer og tekniske chefer i almene boligorganisationer, entreprenører med byggesager i almene boligområder, ledere, konsulenter og fremskudte medarbejdere i de kommunale jobcentre og lokale boligsociale indsatser.

TID OG STED

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 12-16
E&P-Huset i Gellerup, Aarhus
Dortesvej 37, 8220 Brabrand

TILMELDING

Tilmeld dig ved at sende en mail til Nikoline Berg på nbe@cfbu.dk senest den 10. oktober 2018.

Oplys venligst navn, e-mail og organisation ved tilmelding.

Spørgsmål om workshoppen kan rettes til Mette Fabricius Madsen, tlf. 30245818, mfm@cfbu.dk eller Helle Nielsen, hni@cfbu.dk.

Hent det fulde program her