DEN 10. APRIL AFHOLDT CFBU WORKSHOP OM DOKUMENTATION OG LOGBØGER

15 boligsociale medarbejdere var den 10. april samlet i Viby Syd for at få inspiration og konkrete redskaber til dokumentation.

WORKSHOPPENS FOKUSPUNKTER

  • Drøftelse af hvad god dokumentation er, og hvordan den kan anvendes
  • Introduktion til CFBU’s logbøger
  • Udarbejdelse af logbøger til egne aktiviteter
  • Tips og tricks til hvordan CFBU’s logbøger tilrettes de lokale behov for dokumentation
  • Introduktion til redskaber, der kan anvendes til præsentation af helhedsplanens fremdrift

 

Hent det fulde program her