Århus Stiftstidende: Højvangen er et af de gode eksempler

Århus Stiftstidende bragte søndag en artikel om de positive resultater af Hotspot-indsatserne. Med afsæt i CFBU's slutevaluering af Hotspot-indsatserne, ser artiklen nærmere på Højvangen i Skanderborg, hvor tidligere problemer med kriminalitet, hærværk og utryghed voldte kvaler for kommunen.

Denne udvikling er nu vendt, og kommunen har med Hotspot som ramme styrket samarbejdet i området mellem blandt andre politi, skole, institutioner, sociale myndigheder, jobcenter, boligorganisationer og civilsamfund.

Læs artiklen