Udsatte ledige direkte i job

Socialøkonomiske virksomheder har et særligt potentiale for at udvikle nye løsninger, vækst og jobskabelse for udsatte grupper. De særlige rammer gør det muligt at rumme udsatte ledige, der høster vigtige erfaringer og selvtillid ved at komme i arbejde.

Udfordring

Mange ledige i udsatte boligområder har andre udfordringer end blot ledighed. Ofte er der tale om et samspil mellem et lavt uddannelsesniveau, sociale, sproglige, familiemæssige, fysiske og/eller psykiske udfordringer.


Løsning

Socialøkonomiske virksomheder har en force i at kunne rumme udsatte ledige og er derfor en alternativ løsning på beskæftigelsesproblemet i udsatte boligområder. Boligsociale helhedsplaner må gerne hjælpe beboere og andre med at starte en socialøkonomisk virksomhed.

Der er dog en del forhold, man som helhedsplan eller boligorganisation skal være opmærksom på, når man giver sig i kast med dette. Helhedsplaner og boligorganisationer må eksempelvis ikke eje eller indskyde kapital i en socialøkonomisk virksomhed. Der findes dog en række andre metoder til at støtte virksomheden i opstartsfasen med blandt andet rådgivning.


Virkning

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder er stadig ikke særligt udbredte, og det er derfor for tidligt at sige noget sikkert om deres virkning for de udsatte ledige eller i boligområderne som sådan. På nationalt plan viser undersøgelser fra SFI og CEBR, at socialøkonomiske virksomheder økonomisk set klarer sig lige så godt som almindelige virksomheder. Virksomhedernes sociale formål har med stor sandsynlighed ikke indflydelse på konkurrenceevnen. 

Undersøgelserne har ikke fokus på, om livskvaliteten eller jobkompetencerne for de ledige ændres som følge af ansættelser eller opkvalificeringsforløb i socialøkonomiske virksomheder.

Dog taler meget for, at en ansættelse i en socialøkonomisk virksomhed for mange er et vigtigt skridt mod det almindelige arbejdsmarked.