Ansvar for dit eget liv

Robusthedskurset UP2U hjælper unge uden uddannelse til at komme i gang med og ikke mindst at holde fast i deres uddannelse.
De unge følger kurset gennem et halvt år i deres fritid og får bl.a. redskaber til at håndtere personlige kriser, få styr på hverdagen og til holde fast i deres valg. Det har på kort tid skabt resultater for de unge.

Udfordring

Andelen af unge i udsatte boligområder, der ikke får en videregående uddannelse er højere end i resten af landet. Disse unge udgør en meget blandet gruppe, der dog ofte har det til fælles, at de mangler den grundlæggende motivation og vedholdenhed, som det kræver at gennemføre en uddannelse.

For de fleste består problemet ikke i, at de ikke kommer i gang med en videregående uddannelse, men derimod i, at de dropper ud igen, når det bliver for svært, kedeligt eller udsigtsløst.


Løsning

Robusthedskurset ”UP2U” i Slagelse har vist bemærkelsesværdige resultater, når det handler om at styrke unges motivation og viljestyrke. Kurset er arrangeret af UU Slagelse og målrettet frafaldstruede unge og unge, der allerede er droppet ud af deres uddannelse. De unge deltager i deres fritid i kurset gennem et halvt år, og får bl.a. redskaber til at håndtere personlige problemer og holde fast i de valg, man træffer.

På kurset bliver de unge udfordret på deres selvopfattelse og underviserne rykker deres grænser, ved at vise dem, at de kan mere end de tror. Det kan f.eks. være gennem en overlevelsestur i naturen. Pointen er, at de får en succesoplevelse, lærer nye strategier, og føler et fællesskab med de andre unge på kurset.

Hver kursusdag handler om en aktuel udfordring, hvor de unge med hjælp fra underviserne taler med hinanden om, hvordan man kan håndtere konkrete udfordringer i hverdagen. Det kan være alt fra strategier til, hvordan man kommer op om morgenen eller hvad man skal gøre, når det er svært at sidde stille i timerne til teknikker til at reducere angstanfald.

UP2U arbejder med 6 grundelementer, som du kan læse mere om i udgivelsen ”robuste unge”:


Hverdagen: De unge taler i fællesskab om, hvad de oplever som svært, og hjælper hinanden med gode råd til, hvordan man opnår sine mål. Det er ofte helt konkrete ting som ”at komme op om morgenen” eller ”at møde op til timerne”. Underviserne supplerer med narrative fortællinger og inspiration, men det er de unge selv, der finder på løsningerne. Til gengæld gør underviserne meget ud af at fejre succeserne, når noget lykkes, og målene bliver indfriet. Ofte er det rutiner omkring jordnære ting som mad, søvn og motion, der fokuseres på.

Robusthed:UP2U arbejder med at opbygge robusthed hos de unge gennem teknikker fra bl.a. www.robusthed.dk. Det handler om at håndtere dagens udfordringer, især når livet er svært. Underviserne laver øvelser med de unge og lærer de unge, hvordan man kan ændre tankemønstre og blive mere bevidst om sine reaktionsmønstre, fx. at blive bedre til at tage imod kritik, forebygge konflikter eller håndtere utrygge og stressede situationer.

Rykke grænser: UP2U arbejder med at rykke de unges grænser og vise dem, at de kan mere, end de tror. Alle hold starter med to hele introdage, hvor der indgår fysisk aktivitet som fx en overlevelsestur, dykning eller rappelling. Formålet er på kort tid at styrke sammenholdet i gruppen og give de unge en succesoplevelse. De behøver ikke at overskride deres grænser, det vigtige er, at de mærker dem. Underviserne bruger efterfølgende turen som ”bevis” for, at hvis de unge kan klare den fysiske udfordring, så kan de også klare andre udfordringer.

Tillid til en voksen: UP2U arbejder med at opbygge gensidig tillid mellem underviserne og den enkelte unge. Det bliver bl.a. gjort ved at have mange personlige samtaler med de unge undervejs i kurset. Samtalerne bliver typisk holdt i pauserne mellem de forskellige fælles aktiviteter, når lejligheden byder sig. Det er nødvendigt at indgå i en form for venskabelig relation, for at få de unge til at åbne sig. For at skabe en god stemning bliver der også lagt meget vægt på at skabe et godt sammenhold mellem deltagerne på kurset. De spiser frokost sammen, og der bliver arrangeret forskellige øvelser.

Oplæg fra rollemodeller: Rollemodeller er en fast del af UP2U. Forskellige mønsterbrydere inviteres til at fortælle om deres kamp for at få det til at lykkes. Oplæggene er en anledning til at få talt om, hvad der kan læres af rollemodellernes erfaringer, og hvordan det kan omsættes til de udfordringer, de unge står overfor. Helt konkret skal det give de unge konkrete redskaber til at kunne tackle forskellige situationer og styrke deres motivation og tro på, at hvis det kan lade sig gøre for rollemodellen, så kan de også selv komme videre i livet.

Mål og motivation: En forudsætning for, at de unge kan få noget ud af at deltage i UP2U, er, at de har lyst til at være der. Hvis de har lysten til at møde op, er det vejledernes rolle at skabe en relation til de unge og vække deres motivation til at skabe en positiv forandring i deres liv. De unges drømme er vigtige, og det er vejledernes rolle at tage udgangspunkt i dem og derfra synliggøre, hvad det kræver af den unge at nå derhen. Hvis den unge ikke selv er motiveret, kan det være svært at skabe en forandring. 

Virkning

CFBU har analyseret resultaterne for deltagerne på UP2U-kurset og sammenlignet med en kontrolgruppe af lignende unge i lokalområdet, der ikke har deltaget i kurset. Forskellene på de to grupper er markante: 84 % af de unge deltagere er efter kurset i gang med en uddannelse mod blot 65 % i kontrolgruppen. Det betyder, at gruppen af unge uden uddannelse er mere end halveret.

Samtidig har UP2U haft succes med at få unge, der var på vej til at droppe ud af deres uddannelse til i stedet at blive på uddannelsen. Denne gruppe deltagere fik tilbudt UP2U-kurset som en sidste mulighed, inden de ville blive smidt ud af deres uddannelse, og 76 % har efter kurset holdt fast i uddannelsen.