Børneopdragelse på et fremmed kontinent

Mindspring er et gennemprøvet koncept fra Holland, hvor forældre med flygtninge eller indvandrerbaggrund mødes i grupper og bl.a. diskutere børneopdragelse, eksilstress og traumer. Fem udsatte boligområder har afprøvet konceptet og de første erfaringer er positive.

Udfordring

En del forældre med flygtninge- og indvandrerbaggrund har vanskeligt ved at håndtere børneopdragelsen i Danmark, hvor en traditionel og mere autoritær opdragelsesvis ikke ruster børnene til at indgå i det danske samfund. Det fører ofte til konflikter og at forældrene mister følingen med og mulighederne for at hjælpe deres børn med f.eks. skolegang, fritidsliv og det at agere ift. danske sociale eller kulturelle normer.

Børneopdragelse er samtidig et følsomt område, som det kan være svært at tale om, og som ikke blot kan formidles som et stykke information igennem det ordinære integrationsforløb.


Løsning

Mindspring-forældregrupper er manualbaserede forløb, hvor en gruppe forældre med flygtninge- og indvandrerbaggrund mødes og diskuterer svære emner som børneopdragelse, kultursammenstød og traumer.

Mindspring-konceptet er udviklet og gennemprøvet i Holland, og det består af otte møder med hver deres tema som ”jeg- og vi-kultur”, ”opdragelses- og læringsformer” og ”at reagere med følelser”.

Gruppeforløbet ledes af en frivillig Mindspring-træner, der selv har flygtninge- eller indvandrerbaggrund, og som har gennemgået et mindre kursus i at lede grupperne.

Den frivillige Mindspring-træner bistås af en professionel fagperson med socialfaglig baggrund. En vigtig del af konceptet er, at diskussionerne foregår på deltagernes modersmål. Det gør at sproget ikke bliver en barriere, når vanskelige emner kommer på bordet.

CFBU har på baggrund af rapporten ”Mindspring forældregrupper” udarbejdet 3 gode råd til vellykkede gruppeforløb:


1. FIND DEN RETTE MINDSPRING-TRÆNER: Det er afgørende for et vellykket MindSpring-forløb, at man har en træner, som kan klare opgaven. Det kan være en udfordring at finde en træner med de rette kompetencer, som har tid og mulighed for at være træner. Træneren skal kunne sætte sig ind i materialet og facilitere en god diskussion. og rollen som træner  er meget tidskrævende. I pilotprojektet har Dansk Flygtningehjælp i fire af de fem tilfælde fundetven MindSpring-træner, som ikke selv kommer fra boligområdet. I det sidste tilfælde har helhedsplanen selv fundet en træner i boligområdet. Medtrænerne peger på, at det er at foretrække, hvis træneren ikke kender deltagergruppen i forvejen.

2. FIND DE RETTE DELTAGERE: Når man iværksætter MindSpring-forældregrupper,bør man på forhånd have gjort sig nogle tanker om, hvad det er for en målgruppe, man gerne vil nå med indsatsen. Det skal ske med udgangspunkt i, hvilke behov der er i boligområdet. For at få fat i målgruppen, kan man lave en strategisk rekrutteringsprocedure, hvor man målrettet forsøger at sammensætte et deltagerhold, der matcher den sammensætning, man ønsker. Det kan fx være i forhold til køn, etnicitet, opholdstid i Danmark, børnenes alder, grad af udfordringer med opdragelse osv. 

3. LÆG EN PRAKTISK PLAN FOR FORLØBET: I undersøgelsen giver medtrænerne udtryk for, atarbejdet med MindSpring har været mere arbejdskrævende end først antaget. Det er særligt praktiske aspekter omkring kurset, der har været tidskrævende. Det er derfor vigtigt at have en veldefineret plan for de praktiske forhold, inden man går i gang: Hvor skal møderne finde sted? Skal der være mad? Børnepasning?

Hvem forbereder og rydder op? Osv. En anden faktor, som har stor betydning for medtrænerens arbejdsmængde, er, hvor selvkørende den frivillige MindSpring-træneren er. I nogle tilfælde har træneren stort set selv stået for mødegangene, i andre har medtræneren været meget tæt inde i både planlægningen og udførelsen af de enkelte mødegange.

Virkning

CFBU’s undersøgelse af virkningen af Mindspring-forældregrupper i fem udsatte boligområder tyder på, at de deltagende forældre bl.a. opnår en bedre kommunikation med deres børn, er blevet bedre til at håndtere konflikter med deres børn og er begyndt at benytte en mere anerkendende opdragelsesstil. MindSpring har samtidig ført til øget refleksionsniveau og at forældrenes holdninger til børn og unges frihed er blevet påvirket, samtidig med at forældrene føler sig bedre klædt på til at forebygge, at deres børn havner i dårligt selskab eller kriminalitet.

Udviklingen hos forældrene ses umiddelbart efter at kurset er slut, men også ved den opfølgende spørgeskemaundersøgelse ti måneder senere. Det tyder på, at MindSpring kan have indflydelse på længere sigt.