Fut i udsatte unge

Nogle unge uden for uddannelsessystemet kæmper med dårlig selvtillid og problemer med at få hverdagen til at fungere.
Et tre måneders forløb på en brandstation giver de unge succésoplevelser, et fællesskab med gensidig støtte og personlig
vejledning om efterfølgende uddannelse og beskæftigelse.

Udfordring

Gruppen af unge uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet er markant større i udsatte boligområder end i resten af landet. Mange af de unge lever en paralleltilværelse, hvor det langsomt bliver sværere og sværere at komme tilbage i uddannelse eller beskæftigelse. 

De unge har svært ved at komme op om morgenen, lever inaktivt og spiser usundt, og det isolerede liv gør det svært at begå sig socialt og lære nye mennesker at kende. Hertil kan så komme en række faktorer som manglende selvtillid eller psykiske problemer, som kan være tunge barrierer for at komme i gang med en uddannelse eller at finde et job.


Løsning

Ildfugle-projektet på Roskilde Brandstation arbejder med at få unge 18-25-årige tilbage i uddannelse eller beskæftigelse. Idéen er at etablere et slags praktikforløb for de unge på 3 måneder, hvor der både fokuseres på praktiske brandmandsfærdigheder og på at have tid til at vende personlige barrierer for at komme i gang med en uddannelse. De unge ”ildfugle” bliver bl.a. udsat for en række fysiske strabadser, som svedeture i saunaen og en over 20 km lang vandretur midt om vinteren. 

Flere af deltagerne når deres yderste grænse i det kolde vejr, mens projektleder Kenneth taler med dem om, hvad de egentlig vil her i livet. Det giver bl.a. de unge tillid, bedre netværk og selvrespekt. 

CFBU har på baggrund af rapporten ”Ildfugle” udarbejdet 7 gode råd til vellykkede ildfugle-projekter: 


1. Visitér den rigtige målgruppe: Indsatsen giver mening at lave for unge med dårlige skoleerfaringer, ringe arbejdsmarkedstilknytning og manglende succes i uddannelsessystemet. Det kan også være unge med personlige problemer f.eks. med at indgå i sociale sammenhænge og lav selvtillid, eller unge med et mindre hashmisbrug, spilafhængighed og mindre psykiske lidelser eller adfærdsforstyrrelser. Svært psykisk syge, hårde stofmisbrugere samt meget velfungerende unge bør ikke deltage i indsatsen, da disse gruppers opførsel kan virke ødelæggende for samværet eller demotivere de øvrige deltagere.

2. Samarbejd med boligsociale medarbejdere: De boligsociale medarbejdere kan både hjælpe med rekrutteringen, og give mulighed for at gennemføre en række praktiske aktiviteter i de boligområder, de er tilknyttet. Samarbejdet med boligsociale medarbejdere kan også løbende virke som en støtte til at holde de unge i kursusperioden.

3. Brandvæsenet er en af mange mulige virksomheder: Fremgangsmåden i ildfugleprojektet kan anvendes i mange andre kontekster end på en brandstation. Det kunne f.eks. være hos politiet, i professionelle sportsklubber eller større produktionsvirksomheder. Fysiske rammer, som giver mulighed for at træne og lave aktiviteter, er at foretrække, ligesom det er afgørende med en virksomhedskultur, hvor f.eks. ærlighed og ligeværd er bærende værdier. Samtidig er det afgørende, at den/de medarbejdere, der tilknyttes projektet har tilstrækkelig tid/ressourcer afsat til projektet.

4. Byg tilgangen på åbenhed: Det er udbytterigt for deltagerne, når de professionelle skaber klare rammer for, hvordan holdet skal fungere socialt.
Lederen af kurset skal være tydelig omkringholdets samværsform og lade de unge komme til orde i forhold til deres behov, ønsker og udfordringer.

5. Skab rum for samvær og læring: At indsatsen er gruppebaseret, har en positiv indvirkning på målgruppen. Deltagernes samvær er nemlig medvirkende til at understøtte deres udvikling. Det er derfor en god idé at tilrettelægge indsatsen sådan, at der er plads til, at deltagerne socialiserer og laver ting sammen.

6. Fokusér på praksisnære og udfordrende aktiviteter: Målgruppen af unge har stor gavn af, at indsatsen er bygget op om konkrete aktiviteter væk fra skolebænken. Herigennem får de succes med at færdiggøre opgaver, der i starten virker uoverskuelige, ligesom de overvinder deres fysiske og psykiske grænser. Aktiviteterne må gerne være planlagte, da de unge har behov for at kende programmet og vide, hvornår de skal lave hvad.

7. Følg op og lav uddannelsesplaner: Hen mod indsatsens afslutning er det væsentligt, at deunge får opfølgningsmøder med kommunen om, hvordan de kommer videre med deres uddannelses- og jobønsker. Deres motivation, gode udvikling og døgnrytme forsvinder hurtigt, hvis der opstår en periode uden aktivitet efter indsatsen.

CFBU har i forbindelse med rapporten "Ildfugle" også udarbejdede en film, der blev anvendt til at styrke evalueringens analyse og konklusioner. Se filmen ved at klikke på billedet til højre.

Udover hovedfilmen er der også fire andre korte film om ildfuglene under titlerne "Uddannelse og job", "Sundhed", "Personligt" og "Socialt".

Virkning

Ildfuglene har på kort tid skabt resultater for de unge deltagere: Syv er begyndt på uddannelse og to er kommet i beskæftigelse ud af i alt 25 unge, der med stor sandsynlighed ikke ville være kommet i gang uden projektet. Ildfuglene er således et lovende projekt, men som endnu kun er afprøvet i en lille skala.