Fritidsjob bryder den sociale arv

Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første skridt ind på arbejdsmarkedet.
Et fritidsjob giver lommepenge og konkrete erfaringer med arbejdsmarkedet, som kan være nyttige senere i voksenlivet.
Mange unge i udsatte boligområder har svært ved at finde et fritidsjob, og her kan fritidsjobindsatser være det, der skal til.

Udfordring

Uddannelses- og beskæftigelsesfrekvensen er betydeligt lavere for unge i udsatte boligområder end i resten af Danmark. Samtidig er andelen af unge, der har et fritidsjob, lavere i udsatte boligområder end i resten af Danmark.

De to forhold hænger sammen, og unge, der har haft et fritidsjob, har signifikant større sandsynlighed for senere at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse. Særligt unge fra ressourcesvage hjem profiterer derfor af et fritidsjob, og fritidsjobindsatser kan bidrage til at bryde den negative sociale arv.


Løsning

Mange boligselskaber og kommuner har etableret fritidsjobindsatser i udsatte boligområder, hvor unge hjælpes til at finde deres vej ind på arbejdsmarkedet.

Afhængigt af målgruppen for indsatsen er der mere eller mindre håndholdte metoder til at få den unge i beskæftigelse. Tilgangen er afhængig af den unges forudsætninger for at varetage et job. I nogle tilfælde kan der eksempelvis være behov for hjælp til at skrive en god jobansøgning. I andre tilfælde kan det være nødvendigt med løbende støtte og kontakt under ansættelsen. Det kan også være en fordel at træne den unge i selve jobsamtalen gennem rollespil.

For at kunne tilbyde fritidsjob til de unge, kan det være nødvendigt at skabe et netværk af arbejdspladser, som har en oplagt interesse i at ansætte ungarbejdere. Det kan eksempelvis være lokale virksomheder, offentlige institutioner eller ejendomsfunktionæren i den lokale boligorganisation.

CFBU har i håndbogen ”Fritidsjob til unge i udsatte boligområder” opstillet 9 gode råd til fritidsjobindsatser:


1. Undersøg behovet: Udfordringen med unge, der ikke har et fritidsjob er ikke lige stor i alle udsatte boligområder. En fritidsjobindsats kan risikere at gøre det sværere for de unge at finde fritidsjob på egen hånd, og det er derfor en god idé at afsætte tid til at analysere målgruppen og overveje, hvordan indsatsen målrettes unge, der ikke er selvhjulpne.

2. Vælg den rigtige metode: På baggrund af analysen af målgruppen vælges den metode fritidsjobindsatsen skal bygge på. De tre mest gængse metoder er ”Den håndholdte”, ”Den ikke-håndholdte” og ”Lommepengeprojektet”.

3. Rekruttér de unge: Tag rundt til skoler, klubber eller andre steder, hvor de unge færdes, og præsentér dem for mulighederne for at få et fritidsjob gennem projektet. På længere sigt vil mund-til-mund-metoden tage over blandt de unge, men i starten er det nødvendigt at være opsøgende. Det er også en muligt at uddelegere rekrutteringen af de unge til gadeplansmedarbejdere, skolelærere eller andre med daglig kontakt til de unge.

4. Afdæk den enkelte unges forudsætninger for at varetage et fritidsjob, og giv passende støtte og vejledning før og under ansættelsen.

5. Vejled i at skrive gode ansøgninger, og træn jobsamtalen f.eks. igennem rollespil.

6. Hjælp usikre unge med at forstå vigtigheden af at møde til tiden, en god omgangstone på en arbejdsplads, ansvarsbevidsthed mv., samt konsekvenser af regelbrud.

7. Skab et netværk af arbejdspladser, der vil ansætte unge i fritidsjob, f.eks. lokale virksomheder, offentlige institutioner eller ejendomsfunktionærer i boligorganisationen.

8. Foretag opfølgende samtaler med arbejdsgiveren og den unge. Her kan misforståelser og uoverensstemmelser imødekommes.

9. Involvér forældrene - deres accept og støtte er vigtig.

Virkning

Fritidsjobindsatserne lykkes i vid udstrækning med at øge antallet af fritidsjobbere. Det er med til at øge andelen af unge, der gennemfører en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Især unge fra udsatte familier profiterer af at have et fritidsjob.

Uden et fritidsjob ved siden af skolen kommer kun 13 ud af 20 udsatte unge videre i uddannelse eller får et arbejde. Med et fritidsjob lykkes det derimod for 18 ud af 20 - samme succésrate som ikke-udsatte unge.