Fædrene på banen

Børn, der vokser op i en familie med en engageret og kærlig far, har større sandsynlighed for at klare sig godt senere i livet. Et fædrekursus kan give fædre rum og redskaber til at blive mere nærværende, tålmodige og anerkendende ift. deres børn.

Udfordring

Unge i udsatte boligområder, der kommer i problemer med f.eks. kriminalitet har ofte haft en fraværende far. 

Det kan skyldes en misforstået idé om, at fædrene først skal træde til som opdragere, når børnene bliver teenagere, men også, at velfærdstatens generelle sundheds- og omsorgsindsatser overvejende udføres af kvinder, der ikke altid har blik for at inddrage fædrene som ansvarlig part i familien.


Løsning

En af løsningerne er at etablere kursusforløb for mindre grupper af fædre, f.eks. som foreningen ”Baba – fædre for forandring” har gjort fra 2015 og frem. Målet er både at skabe konkrete forandringer i fædrenes hverdag, og at fædrene opsøger andre fædre i deres lokalområde for at sætte farrollen på dagsordenen. Deltagerne har mange forskellige etniske baggrunde, nogle er i beskæftigelse og andre er ikke. Fælles for dem alle er ønsket om selv at blive en bedre far og om at være med til at hjælpe andre fædre.

Kursusforløbet varer typisk 8-12 måneder. Hver kursusgang indeholder ofte et besøg fra en fagperson fra f.eks. en kommunal forvaltning eller andre instanser med relevansfor familielivet.

Fædrekurset Baba anvender ved besøgene et særligt greb kaldet ”dilemmamødet”. Det består i først at lade fædrene fortælle alt, hvad de ved om fagpersonens arbejde for derefter at lade fagpersonen supplere. Det gør det tydeligt for både fædrene og fagpersonen, hvor meget fædrene faktisk allerede ved, og det øger begge parters tro på fædrenes ressourcer i forhold til at tage faderrollen på sig.

Sideløbende med fædrekurset opsøger fædrene andre fædre i deres netværk for at tale om farrollen og på den måde få erfaringerne fra kurset til at sprede sig som ringe i vandet. Det kan være ømtåleligt at tale om og fædrene rustes derfor på kurset med konkrete redskaber til sådanne samtaler.

CFBU har på baggrund af rapporten ”Fædreindsatser” udarbejdet 6 gode råd til vellykkede familiekurser:

 


1. Læg vægt på, at fædrene er en ressource for boligområdet og at de kan gøre en forskel i stedet for at se dem som udsatte.

2. Find deltagere i lokale foreninger og organisationer og bed fædrene om at sprede ordet om indsatsen i deres eget netværk.

3. Ansæt en mandlig medarbejder, som fædrene kan spejle sig i.

4. Hav fokus på at skabe gensidig forståelse mellem repræsentanterne for de lokale institutioner – børnehave, skole, socialforvaltning - og fædrene. Vær opmærksom på at skabe en ligeværdig dialog.

5. Klæd fædrene godt på til at lave frivilligt opsøgende arbejde, så de kender deres rolle og begrænsninger.

6. Vær allerede på et tidligt tidspunkt i projektforløbet opmærksom på, at indsatsen skal kunne bæres videre af fædrene selv.

Se CFBU's film "Dilemmamødet" ved at klikke på billedet til ventre. Filmen omhandler én af de metoder, fædreindsatsen Baba anvender i arbejdet med fædre med minoritetsbaggrund

Virkning

CFBU har evalueret virkningen af fædrekurset Baba, og konkluderer bl.a. at kurset har skabt konkrete ændringer i fædrenes hverdag. De 15 deltagene fædre er gennem de mange diskussioner og møder blevet mere bevidste om deres rolle som far, og evalueringen giver en række eksempler på, hvordan fædrene har skabt konkrete ændringer i hverdagen. Hver enkelt af fædrene har selv sat en række målsætninger op for deres deltagelse, og mange har opnået tydelige resultater, bl.a. i form af øget nærvær og tålmodighed ift. deres børn.

Sideløbende med kurset har de 15 fædre tilsammen opsøgt over 600 andre fædre i deres lokalområder, og talt en eller flere gange med disse om rollen som far. CFBU’s evaluering kan ikke dokumentere virkningen af disse samtaler, men konkluderer, at det opsøgende arbejde har skabt grundlag for forandringer hos en bredere gruppe af fædre i lokalområderne.