Samarbejde på tværs

På trods af gode intentioner om samarbejde, kan det være vanskeligt at etablere stærke samarbejder i udsatte boligområder. De lokale aktørers forskellige rammebetingelser, kulturer og egne målkrav, kan være noget af det, der spænder ben.

CFBU kan hjælpe med at få samarbejdet op at køre. Se hvad vi tilbyder nedenfor. Ønsker du at høre nærmere eller at tilmelde dig den næste workshop, skal du kontakte chefkonsulent Rikke Engly Mygind, tlf. 30 29 76 63.
CFBU's sparring, læringsforløb og oplæg er gratis.

Workshopforløb: Samarbejdsrelationer

CFBU uddyber løbende læringsforløb om det tværorganisatoriske samarbejde i udsatte boligområder. På forløbet kigger vi blandt andet på, hvad det boligsociale arbejde er for en størrelse, og hvad der er jeres styrker som samarbejdspart. Vi arbejder med mapping af ressourcer og potentielle samarbejdsaktører, og arbejder med samarbejdsaftaler, hvor I bl.a. kan blive klogere på samarbejde og rekruttering. Med jer får I en række redskaber til at styrke samarbejdet mellem aktørerne i jeres boligområde.

Se kommende arrangementer

Brug for sparring?

Du er altid velkommen til at kontakte CFBU hvis du har brug for sparring på en idé, en udfordring eller har et konkret spørgsmål om tværorganisatorisk samarbejde i udsatte boligområder. Vi tilbyder også at komme ud til jer og holde oplæg om samarbejde eller at facilitere et møde eller en workshop, hvor I og jeres boligsociale samarbejdspartnere sammen kan kigge fremad og få udnyttet jeres samlede fulde potentiale.

Kontakt: Chefkonsulent Rikke Engly Mygind (rem@cfbu.dk), tlf. 30 29 76 63.

REDSKABER TIL AT FREMME ET GODT SAMARBEJDE

Følgende fire redskaber er skabt til at styrke samarbejdsrelationer. Redskaberne kan både benyttes til at starte nye samarbejder, eller forbedre etablerede samarbejder. Bemærk at redskaberne primært er udviklet til ledere og medarbejdere i boligsociale helhedsplaner:

  • Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag
  • Dialogreskabet: Samarbejdspartens perspektiv
  • Samarbejdsaftale med professionelle aktører
  • Aktivitetsaftale med lokale frivillige
Kortlægning af potentielle samarbejdsaktører

En af nøglerne til at skabe en positiv udvikling i Danmarks udsatte boligområder er at styrke det gensidige kendskab og samarbejde mellem de mange professionelle og frivillige ressourcer, der er til stede i boligområderne. Vi anbefaler, at bruge tid på at gennemføre en systematisk kortlægning af potentielle samarbejdsparter, hver gang I starter nye indsatser op.
Find en guide til at komme godt i gang med kortlægning her, og et skema, der kan anvendes til at registrere kortlægningen i her.

Det boligsociale bidrag

Et vigtigt fundament for et samarbejde er, at vide hvilke formål og målsætninger I træder ind i samarbejdet med, og hvad jeres boligsociale bidrag til samarbejdet skal være. Dialogredskabet: Det boligsociale bidrag kan I bruge til at drøfte, hvad I som boligsocial samarbejdspart står for, hvad I kan og vil bidrage med, samt til at stille skarpt på, hvad man gerne vil opnå, og hvilke opgaver man gerne vil have løst, i samarbejdet. Redskabet kan hentes her.

Samarbejdspartens perspektiv

I skal også kende jeres samarbejdspart, og det er derfor en god ide at sætte sig godt ind i hvad denne har af rammer, værdier og metoder der er relevante for jeres samarbejde. Med Dialogreskabet: Samarbejdspartens perspektiv kommer I omkring de vigtigste ting, I skal vide om jeres samarbejdspart. Redskabet kan hentes her.

Klare aftaler om samarbejdet

En skriftlig samarbejdsaftale, er et godt fundament, især når det drejer sig om samarbejde med andre professionelle aktører. Skabelon til samarbejdsaftale kan hentes her.

Samarbejder I med lokale frivillige, kan det også være godt at drøfte, hvad I hver især forventer i samarbejdet – og eventuelt skrive jeres drøftelser ned i en fælles aktivitetsaftale. Skabelon til aktivitetsaftale kan hentes her.