Forsøgsprojekt 'Min makkerlæser - min ven'

I 2019-2020 gennemfører CFBU et forsøgsprojekt om implementering af det evidensbaserede koncept 'Makkerlæsning' indenfor rammerne af den boligsociale indsats. Forsøgsprojektet gennemføres i et samarbejde med en række boligsociale helhedsplaner og skoler rundt omkring i hele landet. Forsøgsprojektet går kort fortalt ud på, at unge ansættes i lommepengejobs til at være læsemakkere for børn i 1. og 2. klasse, som har svært ved læsningen, og hvis forældre har svært ved at hjælpe dem med læsetræningen derhjemme.

Med makkerlæsning-metoden læser man sammen to gange om ugen i 16 uger. På denne måde styrkes de små læsemakkere i deres læsning, mens de store læsemakkere træner deres personlige og sociale kompetencer. 

Her på siden kan du finde alt det materiale, som CFBU har udviklet til at understøtte forsøgsprojekterne.

Vi har også lavet en samlet guide, som illustrerer indsatsens forløb, kort beskriver de forskellige elementer samt hvornår, de forskellige materialer er (særligt) relevante.

Om forsøgsprojektet

Formålet med 'Min Makkerlæser – Min Ven' er, at give børn med læseudfordringer et boost. Samtidig får større børn erfaringer med at have et ansvarsfuldt fritidsjob og være en rollemodel for andre børn i området. Forsøgsprojektet går ud på at udarbejde materialer, der gør det nemt at implementere 'Min Makkerlæser – Min Ven' i boligsociale indsatser eller af andre aktører.

I løbet af 2019 og 2020 udvikler og afprøver vi sammen med skoler og boligsociale indsatser forskellige værktøjer og guides til implementering af ’Min Makkerlæser – min ven’. Center for Boligsocial Udvikling evaluerer løbende implementeringen og formidler de gode erfaringer.

Vi er blandt andet interesserede i:

  • Hvordan man bedst muligt samarbejder med skolerne om opgaven?
  • Hvordan fungerer det at makkerlæserene er ældre børn ansat i lommepengejobs?
  • Hvilke kvaliteter kræver det at være en god makkerlæser?
  • Hvordan kan man understøtte at makkerlæseren bliver en rollemodel?
  • Hvordan kan man inddrage forældrene i forløbet?
  • Og meget mere…

REDSKABER TIL ORGANISERING OG SAMARBEJDE

MATERIALER TIL DE SMÅ OG DERES FORÆLDRE


MATERIALER TIL DE STORE MAKKERLÆSERE

Værktøjer til makkerlæsning

Her kan du finde de værktøjer, som de store makkerlæsere skal anvende under læsesessionerne – og som de også skal introduceres til under makkerlæsningskurset. Du kan også hente og printe materialerne samlet

Dele af materialet er udarbejdet af Als Research på vegne af Socialstyrelsen og tilpasset 'Min Makkerlæser – Min Ven'.

Kursusmateriale

Her kan du finde det kursusmateriale, som I skal anvende i uddannelsen af de ældste Makkerlæsere og forældrene. Kursusmaterialet udarbejdes, så det kan tages og implementeres direkte ude hos jer uden særlig oplæring.

Hvad siger projekterne?

FØR OPSTART AF INDSATEN

Vi spurgte forskellige deltagere på vores Makkerlæsnings-opstartsmødet i september 2019, hvorfor de har lyst til at deltage i projektet. Læs hvad de svarede.

Hvad siger projekterne før?
UNDER INDSATSPERIODEN

Til vores andet makkerlæsninsmøde med alle projekterne i november 2019, spurgte vi nogle af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med projektet efter opstarten. Læs hvad de svarede.

Hvad siger projekterne nu?

Kontakt

Seniorkonsulent Nana Øland Frederiksen er ansvarlig for forsøgsprojektet 'Min Makkerlæser - min ven'. Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til Nana på mailadresse nfr@cfbu.dk eller ringe på tlf. 26 23 63 03.