Forsøgsprojekt 'Min makkerlæser - min ven'

I 2019-2020 gennemfører CFBU et forsøgsprojekt om implementering af det evidensbaserede koncept 'Makkerlæsning' indenfor rammerne af den boligsociale indsats. Forsøgsprojektet gennemføres i et samarbejde med en række boligsociale helhedsplaner og skoler rundt omkring i hele landet.

Forsøgsprojektet går kort fortalt ud på, at unge ansættes i lommepengejobs til at være læsemakkere for børn i 1. og 2. klasse, som har svært ved læsningen, og hvis forældre har svært ved at hjælpe dem med læsetræningen derhjemme.

Med makkerlæsning-metoden læser man sammen to gange om ugen i 16 uger. På denne måde styrkes de små læsemakkere i deres læsning, mens de store læsemakkere træner deres personlige og sociale kompetencer. 

Her på siden kan du finde alt det materiale, som CFBU har udviklet til at understøtte forsøgsprojekterne. Vi har bl.a. lavet tidslinje og guide, som illustrerer indsatsens forløb, kort beskriver de forskellige elementer samt hvornår, de forskellige materialer er (særligt) relevante.

Videoer fra Webinar om Min Makkerlæser - Min Ven

Den 30. april 2020 afholdt CFBU et vellykket webinar om Min Makkerlæser - Min Ven. Det er der blevet fire videoer ud af. Klik på linkene nedenfor og hør om:

Del 1. Hvad er Min Makkerlæser - Min Ven? Del 2. Hvad siger forskningen om makkerlæsning? Del 3. CFBUs foreløbige resultater af forsøgsprojekterne Del 4. Erfaringer fra praksis

Hvad siger projekterne?

Formålet med 'Min Makkerlæser – Min Ven' er, at give børn med læseudfordringer et boost. Samtidig får større børn erfaringer med at have et ansvarsfuldt fritidsjob og være en rollemodel for andre børn i området. Forsøgsprojektet går ud på at udarbejde materialer, der gør det nemt at implementere makkerlæsning i boligsociale indsatser eller af andre aktører.

For at blive klogere på hvordan indsatsen bedst implementeres, følger Center for Boligsocial Udvikling en række skoler og boligsociale indsatser fra opstart til afslutning. Sammen med dem udvikler og afprøver vi forskellige værktøjer og guides til implementering af ’Min Makkerlæser – min ven’.

CFBU evaluerer løbende implementeringen og formidler de gode erfaringer. Som en del af det, har vi spurgt nogle af tovholderne på forsøgsprojekterne, hvad de synes om at være med - både før og under.

Hvad sagde projekterne 'før' Hvad siger projekterne 'under'?

MATERIALER TIL TOVHOLDER


MATERIALER TIL DE STORE MAKKERLÆSERE

MATERIALER TIL SAMARBEJDET MED SKOLEN

MATERIALER TIL DE SMÅ OG DERES FORÆLDRE

Værktøjer til makkerlæsning

Her kan du finde de værktøjer, som de store makkerlæsere skal anvende under læsesessionerne – og som de også skal introduceres til under makkerlæsningskurset.

Dele af materialet er udarbejdet af Als Research på vegne af Socialstyrelsen og tilpasset 'Min Makkerlæser – Min Ven'.

Kursusmateriale

Her kan du finde det kursusmateriale, som I skal anvende i uddannelsen af de ældste Makkerlæsere og forældrene. Kursusmaterialet udarbejdes, så det kan tages og implementeres direkte ude hos jer uden særlig oplæring.

Kontakt

Specialkonsulent Nana Øland Frederiksen er ansvarlig for forsøgsprojektet 'Min Makkerlæser - min ven'. Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til Nana på mailadresse nfr@cfbu.dk eller ringe på tlf. 26 23 63 03.