Medborgerskab og sammenhængskraft

Inddragelse, samskabelse og samarbejde med frivillige er kerneelementer i boligsocialt arbejde. Arbejdet med frivillighed handler ofte om at benytte lokale kræfter som en ressource i helhedsplanens aktiviteter. Men arbejdet med frivillighed kan også handle om, at styrke den enkelte beboers medborgerskab og samfundsmæssige deltagelseskompetencer, eller at styrke boligområdets sammenhængskraft, de lokale relationer og rum for forskellighed. At arbejde strategisk med frivillighed betyder blandt andet et skarpt fokus på formålet, egne kompetencer og roller, herunder rekruttering og frivilligledelse.

CFBU tilbyder rådgivning, oplæg og workshops om frivillighed og samarbejdet med frivillige. Kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring. Tlf. 30 29 76 63 eller rem@cfbu.dk.

Strategi for frivillighed

Hvis inddragelse af frivillige skal tjene mere end det formål at nå målsætninger i de enkelte (bolig)sociale aktiviteter, skal vi kigge på civilsamfundsarbejdet med andre øjne. Mangler I inspiration til at arbejde mere strategisk med frivilligheden, boligområdets sammenhængskraft, eller beboernes medborgerskab?

CFBU tilbyder at afholde workshoppen ’Strategi for frivillighed’ for jer og jeres samarbejdspartnere. Emnerne kan være rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige. På workshoppen arbejder vi med viden, inspiration og redskaber til at lægge en strategi for arbejdet med frivillige, med et fokus på målsætninger om medborgerskab og sammenhængskraft. Se et tidligere workshopsprogram her.

Kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis I er interesserede i en workshop.