Kriminalitetsforebyggelse

CFBU tilbyder en række workshops, redskaber og sparring om, hvordan du/I arbejder med kriminalitetsforebyggelse i jeres boligområde. Emnerne spænder fra praktiske aktiviteter og indsatser på udførende niveau til den overordnede koordinering, styring og samarbejdet mellem boligområdets kriminalitetsforebyggende indsatser.

Nedenfor kan du se vores nuværende tilbud, men tøv ikke med at henvende dig, hvis du er interesseret i andre emner eller har spørgsmål. Ønsker du at høre nærmere skal du kontakte seniorkonsulent Nana Øland Frederiksen,
tlf. 26 23 63 03.

Workshop: Relationsarbejde

En workshop for projektledere- og medarbejdere i klubber og væresteder om arbejdet med unge, herunder tilgange, redskaber og aktiviteter i relationsarbejdet. Workshop-deltagerne arbejder på dagen med deres egne konkrete problemstillinger, der suppleres med oplæg og sparring fra CFBU og de øvrige deltagere.

Vi har ikke pt. planlagte workshops, men kontakt os gerne, hvis du/I er interesseret i workshoppen.

Workshop: Rollemodeller

En arbejdende workshop for projektledere og -medarbejdere, hvor vi diskuterer, hvordan en rollemodelindsats kan skabe og synliggøre en positiv udvikling hos nogle lokale unge, og samtidig inspirere andre unge til at gå nye veje. Bliv bl.a. klogere på, hvilke unge fra jeres boligområde, der kan blive gode rollemodeller, og hvordan I kan udvikle på jeres egen rollemodelindsats.

Se kommende arrangementer

Brug for sparring?

CFBU rådgiver alle aktører, der etablerer og driver områdefokuserede indsatser i udsatte boligområder. Det er typisk kommuner, boligsociale helhedsplaner, boligorganisationer og politi, men det kan også være frivillige, NGO'er eller andre, der arbejder med udsatte boligområder. Du er altid velkommen til at kontakte CFBU om store og små boligsociale udfordringer. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail eller vi kan komme ud til jer til en snak, holde oplæg eller facilitere en workshop.

Kontakt: Nana Øland Frederiksen (nfr@cfbu.dk), 26 23 63 03.

DIALOGREDSKAB TIL UDVIKLING AF KRIMINALPRÆVENTIVT UNGEARBEJDE

Dette dialogredskab fungerer som et slags servicetjek til jeres kriminalpræventive ungearbejde. Materialet består i en række dialogredskaber, som I kan benytte sammen i personalegruppen.

Ved at gøre dette får I belyst jeres indsats ud fra tre overordnede perspektiver og får et fælles blik for, om jeres indsats kan udvikles.

Hent dialogredskabet her.